Soutěž ZUŠ - úspěch pro literárně dramatický obor ZUŠ Mohelnice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo v loňském školním roce soutěž literárně dramatických oborů ZUŠ České republiky ve slovesném a sólovém projevu (monolog, dialog, přednes). Vyvrcholením celé akce bylo Ústřední kolo, které se konalo ve dnech 3.- 6. 6. 2010 v Uherském Hradišti pod příznačným názvem "Chvění slov".

Krajská porota v Olomouci nominovala v dubnu do Ústředního kola také žákyni literárně dramatického oboru ZUŠ Mohelnice Terezu Tichou.

V Ústředním kole v Uherském Hradišti Tereza přišla na řadu v sobotu 5. 6. odpoledne, kdy probíhala soutěž III. kategorie, tedy žáků 9. tříd základních škol. Představila se s textem Daisy Mrázkové "Co by řekla prabába?" Spolu s ní se představilo dalších 15 recitátorů z celé republiky.

Pětičlenná porota, ve složení Mgr. Ljuba Fuchs, Dana Jandová, MgA. Alena Palarčíková, PhDr. Jiří Pelán, PhDr. Eva Willigová, udělila v sobotu večer při slavnostním zakončení Tereze 1. místo (tzv. Zlatého pegase) a Tereza se tím zařadila k absolutní špičce recitátorů v naší republice. Je to pro literárně dramatický obor obrovský úspěch získat nejvyšší ocenění v tak prestižní soutěži za poměrně krátkou dobu své existence.

Základní umělecká škola, Mohelnice, Náměstí Svobody 15, 789 85 Mohelnice / tel.: ředitelka 583 430 179, kancelář 583 430 694