Menu Zavřeno

Placení školného

Vážení rodiče,

na základě vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání je úhrada za vzdělávání stanovena na celý školní rok.

Úhrada za vzdělávání od 1. 9. 2023 do 30. 6. 2024

Hudební obor – 2 žáci290,- měsíčně(1 450,- pololetí)
Hudební obor330,- měsíčně(1 650,- pololetí)
Dětský pěvecký sbor80,- měsíčně(400,- pololetí)
Výtvarný obor220,- měsíčně(1 200,- pololetí)
Taneční obor150,- měsíčně(850,- pololetí)
Literárně dramatický obor120,- měsíčně(700,- pololetí)

Úhrada za pronájem hudebního nástroje

300,- Kč za 1. školní rok pronájmu (30,- Kč měsíčně)

500,- Kč za 2. a další školní rok pronájmu (50,- Kč měsíčně)

Úplata za pronájem hudebního nástroje se platí na celý školní rok.

Úplata za vzdělávání se platí za celé pololetí najednou v termínech:

  • do 15. 9. 2023 za 1. pololetí šk. roku 2023/24
  • do 15. 2. 2024 za 2. pololetí šk. roku 2023/24

Platbu lze provést

  • platebním příkazem (internetové bankovnictví)
  • poštovní poukázkou (přes poštu)

Velkou pozornost věnujte variabilnímu symbolu – každý žák má počítačem daný svůj variabilní symbol, který se mění v každém pololetí!

Školné lze uhradit najednou i pro více oborů nebo žáků. V tomto případě musíte zadat do kolonky variabilní symbol 9999 a do zprávy pro příjemce zadat jména dětí.

Z organizačních důvodů je nutné dodržovat termíny plateb!!!

Na škole je i možnost do 14 dnů od zahájení nového pololetí sjednat splátkový kalendář.

Úhrada se vrací pouze v případě dlouhodobé nemoci, lázní nebo přestěhování na základě písemné žádosti zákonného zástupce.

Odhlásit žáky ze ZUŠ je nutno písemně, nejpozději 14 dní před začátkem nového pololetí.

Upomínky

V případě zasílání upomínek z důvodu neuhrazení úplaty za vzdělávání v řádném termínu (netýká se splátkového kalendáře) bude škola požadovat úhradu nákladů takto:

1. upomínka – obyčejný dopis 25,- Kč
2. upomínka – doporučený dopis 75,- Kč

Jana Filipková
ředitelka ZUŠ Mohelnice