Menu Zavřeno

Závěrečné testy pro žáky s individuálním studijním plánem z HN

Pomůcky:

psací potřeby: tužka, guma; přezůvky

Látka:

PS: Žáci test nepíší. V přípravném studiu obdrží Potvrzení, nikoliv Vysvědčení. Nebudou tudíž klasifikováni. Na konci školního roku by měli zvládat látku z celého Pracovního sešitu, za její nastudování zodpovídají rodiče.

5. ročník: Pracovní sešit: Dominantní septakord a jeho obraty (str. 46, 47); Hudba období baroka (Vivaldi, Händel, Bach, skladatelé českého baroka, opera v baroku) (str. 54 -57, 84); Hudba období klasicismu (symfonie, koncert, sonáta, rondo; Haydn, Mozart, Beethoven; čeští skladatelé období klasicismu (str. 58 – 63, 84); Romantismus (charakteristika období a vybrané skladatelské osobnosti str. 64 – 70).

6. ročník: Pracovní sešit: Hudba období romantismu (charakteristika, skladatelské osobnosti str. 52 -55, 62 – 67), (nové hudební formy: symfonická báseň str. 56, melodram str. 61); hymna České republiky (str. 68, 69), B. Smetana – Má vlast (str. 70 – 71), A. Dvořák
– 9. symfonie Z Nového světa (str. 72), Z. Fibich – melodramy (str. 73).

7. ročník: Pracovní sešit: Skladatelské osobnosti 1. poloviny 20. století: Úvod + přehled směrů (str. 48, 49), francouzská hudba (Pařížská šestka: Satie, Honegger, Poulenc, Milhaud – str. 50, 64), německá hudba (Orff, Hindemith – str. 52, 66, 67), americká a anglická hudba (Gershwin, Holst, Britten – str. 52, 53, 63), ruská hudba (Prokofjev, Stravinskij, Šostakovič – str. 55, 56, 69), rakouská hudba (2. vídeňská škola: Schönberg, Berg, Webern – str. 57), osobnosti české hudby 1. poloviny 20. století (skladatelé: Foerster, Novák, Suk, Janáček, Martinů – str. 74 – 81 a interpreti: Jan Kubelík, Jaroslav Kocián, Ema Destinnová str. 74 – kdo z nich je na české bankovce a na které?).

Průběh:

Každý test bude mít 5 otázek s výběrem možností a, b, c vždy s jednou správnou odpovědí. Čas na vyplnění testu je 15 minut. Testy budou žáci psát ve třídě Mgr. Lucie Valtrové (č. 20, 2. patro – 1. dveře vpravo od schodů), v místnosti budou maximálně 3 žáci dohromady a nebude tam v době testu probíhat jiná výuka. Ikdyž se sejdou žáci stejného ročníku, každý dostane jinou variantu testu. V místnosti nebudou přítomni rodiče ani učitelé hlavního oboru. Pracovní sešit ani mobilní elektronickou nebo jinou nápovědu není dovoleno při testu používat.

Testy se píší na začátku června. Termíny testů budou vyvěšeny do konce dubna ve sborovně. (Kdo se nebude moci dostavit v termínech út, st, čt, pá, bude psát test po dohodě v pondělí v ředitelně.) Učitelé hlavního oboru zapíší svoje žáky. Hodnocení bude zasláno rodičům emailem přes Klasifikaci na konci „testovacího“ týdne. Na závěrečné vysvědčení bude převedeno způsobem: 5 – 4 správné odpovědi = výborný; 3 – 0 správných odpovědí = chvalitebný. Opravené testy budou k nahlédnutí u Lucie Valtrové.

V Mohelnici 31. 3. 2024

Mgr. Lucie Valtrová