Menu Zavřeno

Výtvarný obor

Ve výtvarném oboru ZUŠ se vzdělávají děti se zájmem o výtvarný svět.

U nejmenších dětí se dbá na rozvoj fantazie a představivosti, děti si pomalu a hravou formou osvojují základní výtvarné techniky. Postupně se přidávají další a další kroky a jsou zařazovány složitější techniky vyžadující delší časovou dotaci a trpělivost. Děti se učí rozvíjet svůj nápad od prvotní myšlenky, kterou převádějí do výtvarného návrhu, který následně realizují.

K základním technikám patří kresba tužkou, rudkou, uhlem, nebo pastelem, malba vodovými a temperovými barvami s důrazem na schopnost míchání odstínů z barev základních, starší žáci si osvojují malbu akrylem, nebo olejem na plátno, nebo sololit. Učí se pracovat na malířském stojanu.

Z grafických technik, tedy těch, kdy se užívá tisku a otisku a je zapotřebí grafického lisu, pracujeme často technikou tištění z papírové koláže. Dále je oblíbená technika suché jehly nebo linorytu. Specialitou jsou tzv. soutisky, kdy se tiskne několikrát „přes sebe“ různými barvami.

K dalším oblíbeným technikám, které si děti osvojují, patří malba horkým voskem na papír nebo na plátno, tzv. vosková batika. V ateliéru máme možnost rovněž batikovat klasickým způsobem, barvením látek v hrncích.

U dětí jsou dále oblíbené prostorové práce, mezi něž patří práce z papíru, dřeva, sádry, textilní objekty, nebo keramické výrobky. V ateliéru máme velkou keramickou pec a rovněž hrnčířský kruh.

Školní rok bývá obohacen o návštěvy muzeí a galerií a o výlety do přírody, spojené a výtvarným tvořením přímo v krajině, tzv. plenéry.

Každoročně se ve výtvarném oboru připravují žáci devátých tříd ke studiu na středních školách s výtvarným zaměřením. V ateliéru je možné připravovat rovněž studenty středních škol, kteří se hlásí ke studiu na vysokých školách s talentovými zkouškami.