Menu Zavřeno

Historie ZUŠ Mohelnice

V roce 1951 byla po dlouhých jednáních zřízena hudební škola v Mohelnici, která fungovala jako pobočka hudební školy Zábřeh. Místnosti hudební školy byly po malých úpravách otevřeny v přízemí bývalé fary na Kostelním náměstí. Doposud se zde vyučovalo jen hře na klavír, od září 1951 i hře na housle, kde vyučovali místní hudebníci soukromně. Počet žáků se neúměrně z roka na rok zvyšoval (např. v roce 1962 navštěvovalo hudební školu 156 žáků, z toho 88 nebylo přijato pro nedostatek místa), takže bylo nevyhnutelné usilovat o další učebny a také o úplné osamostatnění mohelnické hudební školy.

Této snaze bylo vyhověno v roce 1976, kdy se Lidová škola umění Mohelnice (nové označení školy – LŠU – používané od roku 1962) stala samostatnou a současně převzala od Lidové školy umění Zábřeh i detašované třídy v Nedvězí a v Rohli. Mohelnická LŠU, pod vedením Hynka Halouzky, zajišťovala výuku v hudebním oboru (oddělení klávesové, smyčcových nástrojů, dechových nástrojů a lidových nástrojů), ve výtvarném oboru a v tanečném oboru. I v tomto období se škola vypořádávala s řadou problémů, hlavně s nedostatečnými prostorami ve svém sídle na Kostelním náměstí.

K uspokojivému stavu dochází až v roce 1988, kdy se LŠU přestěhovala do nově zrekonstruované renesanční budovy na tehdejším náměstí Klementa Gottwalda (dnešní náměstí Svobody), ve které sídlí dodnes. Velkou zásluhu na tom měl její tehdejší ředitel Miroslav Demel. Od tohoto okamžiku škola konečně disponovala důstojnou budovou, jejíž součástí byla kromě jiného koncertní síň, taneční sál a ateliér v podkroví. Mohelnická hudebně-vzdělávací instituce si i touto změnou otevřela cestu k lepším podmínkám a tím i k lepším uměleckým výsledkům. Důkazem toho bylo nejen dobré výsledky ze soutěží jednotlivců, ale hlavně úspěchy členů dechového orchestru, dětského pěveckého sboru Arietta a tanečního souboru, kteří se úspěšně prezentovali doma i v zahraničí.

Od roku 1996, kdy se osamostatnila ZUŠ Loštice pobočka Mohelnice, má Základní umělecká škola Mohelnice jenom jedno detašované pracoviště a to v Rohli.

V roce 2003 se novou ředitelkou Základní umělecké školy v Mohelnici stala Jana Filipková.