Menu Zavřeno

Taneční obor

„Je mnoho různých povolání, ale tanec je poslání, ve kterém čas není ničím a jeho náplň vším.“ – Joe Jenčík (tanečník, choreograf a spisovatel)

Do tanečního oboru jsou přijímány děti od pěti let věku. Po přijímacích zkouškách jsou zařazeny do Přípravného studia, kde jsou hravou formou seznámeny se základy držení těla, naučí se být pružné a obratné, naučí se rozvíjet rytmické a intonační cítění, budou rozvíjet pohybovou fantazii a taneční cítění. Po absolvování PTV (jeden až dva roky) jsou zařazeni do 1. ročníku I. stupně.

Smyslem tanečního oboru je rozvíjet přirozené pohybové schopnosti žáků, vést je k poznání svého těla a umu ovládat vlastní tělo co nejdokonaleji, aby jím byli schopni promlouvat a vyjadřovat vlastní prožitky. Hlavním vyučovacím předmětem je současný tanec. Během výuky se žáci seznámí i se základy klasického tance. Součástí hodin je také improvizace, při níž jsou žáci směřováni k hledání vlastního osobitého pohybového slovníku. Vedle rozvoje pohybových dovedností jsou také podněcováni k rozeznávání uměleckých hodnot a k orientaci ve sféře tanečního umění.

Taneční výchova rozvíjí smysl pro kultivovaný pohyb v souladu s hudební předlohou. V rámci taneční praxe mohou žáci pracovat v souboru Mohelnické mažoretky, který vznikl v roce 1993 a má za sebou mnoho domácích i zahraničních úspěchů. Spolupracuje s dechovými orchestry, účastní se domácích i zahraničních soutěží. 

Cílem TO ZUŠ je vychovat mladého člověka se smyslem pro harmonický, kultivovaný pohyb, tvořivého, vnímavého a citlivého ke svému okolí.