Menu Zavřeno

Talentové zkoušky

Základní umělecká škola Mohelnice pořádá  talentové zkoušky. Přesné termíny přijímacích a talentových zkoušek jsou stanoveny následovně:

Pro žáky od dovršených 5 let věku:

Pondělí 3. června – taneční obor

Čtvrtek 6. června – taneční obor

Pátek 7. června – hudební, výtvarný, literárně dramatický obor

Sobota 8. června – hudební, výtvarný, literárně dramatický obor

Součástí zápisu je talentová zkouška.