Menu Zavřeno

Literárně dramatický obor

V Literárně dramatickém oboru se s žáky zaměřujeme na práci s divadelním prostorem. Žáci se učí vnímat herecký prostor, svého kolegu a energii, která je pro herecký projev velmi důležitá. Zaměřujeme se také na odbourávání obav a strachů z pocitů trapnosti, protože na jevišti není NIC špatně. Společně si hrajeme a objevujeme své emoce, které vkládáme do rolí a divadelních postav. 

Se žáky společně rozvíjíme fantazii a herecké schopnosti pomocí improvizací a hereckých cvičení. Naučíme se tak vnímat své tělo a správně s ním na jevišti pracovat. 

Hodiny doplňují samozřejmě i hry na uvolnění a pobavení, které rozvíjí hravost. Současně pracujeme na závěrečném divadelním představení, které by mělo vzniknout pomocí improvizačních cvičení a hereckých etud na zadané téma. Rozšiřujeme si slovní zásobu čtením, mluvením, hereckým cvičením. Učíme se tvořit příběh a dějový oblouk a přitom i vnímat rytmus v muzice i v textu.

V neposlední řadě se v hodinách věnujeme recitaci, žáci se účastní i recitačních a uměleckých soutěží, moderují školní koncerty a akce, které společně doplňují i hranými scénkami.