Menu Zavřeno

Školní rok 2009/2010

V letošním školním roce fungovaly v literárně dramatickém oboru 4 kolektivy.

1. ročník I. stupně – Vrabčáci
2. ročník I. stupně – Týnom tánom
4. ročník I. stupně – Holky, kluci s.r.o.
1. ročník II. stupně – Tyjátr.

Všem čtyřem ročníkům se podařilo své ročníkové snažení vyústit v představení, se kterými se prezentovaly na veřejnosti:

Vrabčáci – nejmenší vystoupili hned na Prvním podzimním koncertě školy v říjnu s drobnou loutkovou pohádkou Milady Mašatové „O štěněti, které nechtělo usnout“. To však nebylo vše, podařilo se jim ještě vystoupit ve společném vánočním „Koledování“ na Vánočním koncertě ZUŠ se svými nejstaršími spolužáky ze souboru Tyjátr.

Týnom tánom – s literárním pásmem Jana Vodňanského soubor uspořádal sérii představení pro mohelnické mateřské školy a mateřskou školu v Lošticích. Také se představil na školní akci pro důchodce v obci Krchleby, na prezenci školy na náměstí v Mohelnici u příležitosti Dnů evropské hudby a na Besídce literárně dramatického oddělení na konci školního roku.

Holky, kluci s.r.o. – tento soubor se velkou měrou podílel na největší akci ZUŠ tohoto školního roku, na výchovném pořadu „O hudebních nástrojích“ , který byl určen pro mateřské školy a první stupeň ZŠ. Loutkové představení, které mělo zábavnou formou seznámit děti s různými druhy hudebních nástrojů (součástí představení byla i přednáška, která byla plně v kompetenci hudebního oddělení ZUŠ – přednášli p.uč. M.Demel a p. uč. T. Damec), shlédly všechny mohelnické školky a školy. I toto představení soubor zahrál na Besídce literárně dramatického oboru na konci školního roku.

Tyjátr – soubor měl premiéru až v závěru školního roku. Na Besídce literárně dramatického oboru se představil se scénkou „Kdo je rychlejší“ na motivy H. Ch. Andersena „Běžci“. Toto představení chce soubor ještě prezentovat na různých akcích v příštím školním roce.

Soutěž ZUŠ – úspěch pro literárně dramatický obor ZUŠ Mohelnice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo v loňském školním roce soutěž literárně dramatických oborů ZUŠ České republiky ve slovesném a sólovém projevu (monolog, dialog, přednes). Vyvrcholením celé akce bylo Ústřední kolo, které se konalo ve dnech 3.- 6. 6. 2010 v Uherském Hradišti pod příznačným názvem „Chvění slov“.

Krajská porota v Olomouci nominovala v dubnu do Ústředního kola také žákyni literárně dramatického oboru ZUŠ Mohelnice Terezu Tichou.

V Ústředním kole v Uherském Hradišti Tereza přišla na řadu v sobotu 5. 6. odpoledne, kdy probíhala soutěž III. kategorie, tedy žáků 9. tříd základních škol. Představila se s textem Daisy Mrázkové „Co by řekla prabába?“ Spolu s ní se představilo dalších 15 recitátorů z celé republiky.

Pětičlenná porota, ve složení Mgr. Ljuba Fuchs, Dana Jandová, MgA. Alena Palarčíková, PhDr. Jiří Pelán, PhDr. Eva Willigová, udělila v sobotu večer při slavnostním zakončení Tereze 1. místo (tzv. Zlatého pegase) a Tereza se tím zařadila k absolutní špičce recitátorů v naší republice. Je to pro literárně dramatický obor obrovský úspěch získat nejvyšší ocenění v tak prestižní soutěži za poměrně krátkou dobu své existence.