Menu Zavřeno

Jarní koncert a pěvecká soutěž HLAS MOHELNICKA 2024

Předposlední březnový týden bylo v základní umělecké škole rušno. V úterý 19. března se konal jarní koncert, na kterém kromě žáků hudebního oboru vystoupila i děvčata z tanečního oboru se svými dvěma choreografiemi – výrazovým tancem Tajemství noci a lidovým tancem, který předvedly nejstarší žákyně. Koncert byl velmi vydařený, všichni účinkující předvedli úžasná vystoupení a byli odměněni zaslouženým potleskem. Gratulujeme jak žákům, tak jejich pedagogům ke krásné reprezentaci!

Den poté, ve středu 20. března již v 9 hodin ráno, se v koncertním sále konal druhý ročník pěvecké soutěže HLAS MOHELNICKA 2024. Tato soutěž je určena pro žáky základních škol celého mikroregionu mohelnicko. Zúčastnilo se jí 30 dětí. Zazpívali dvě písně s doprovodem klavíru a hodnoceni byli tříčlennou porotou (ve složení p. řed. J. Filipková, p. uč. A. Frélichová a předsedkyně poroty p. uč. M. Čonková). Porota neměla jednoduchý úkol, protože vybrat musela jak vítěze jednotlivých kategorií, tak absolutního vítěze soutěže, který zazpívá na ZUŠ OPEN 29. května na Kostelním náměstí. Nakonec se ale jednomyslně shodla na tom, že ten nejlepší HLAS MOHELNICKA má Adéla Rozsívalová, která svým úžasným přednesem pohádkové písně Ve dvou dojala nejednoho diváka v sále. Každý účastník soutěže si odnesl pamětní list a drobné dárky. Za ně velmi děkujeme partnerům soutěže, kterými jsou Město Mohelnice, Olomoucký kraj, Partners Mohelnice, Forvia Hella a Bistro Krmelec. Také děkujeme za citlivý klavírní doprovod Mgr. Andree Icelové, Olze Pallové a Simoně Fričerové. Nejen vítězům, ale všem účinkujícím gratulujeme a těšíme se na příští ročník!

Výsledky soutěže:

I. kategorie (1. a 2. třída) – 1. místo: Aneta Viselková, 2. místo: Matyáš Motejzík, 3. místo: Ema Šmirausová

II. kategorie (3. až 5. třída) – 1. místo: Vladimíra Svobodová, 2. místo: Ester Uhrínová, 3. místo: Marie Pavelková

III. kategorie (6. a 7. třída) – 1. místo: Sofie Kunertová, 2. místo: Eliška Dudková, 3. místo: Adéla Kleiblová

IV. kategorie (8. a 9. třída) – 1. místo: Adéla Rozsívalová, 2. místo: Elisabet Uhrínová, 3. místo: Tereza Sittová