Menu Zavřeno

Klub rodičů a sponzorů při ZUŠ Mohelnice (KRAS)

Funkce a cíle KRASu

  • Úzká spolupráce s rodiči žáků směřující k jejich zapojení se do problematiky školy
  • Zajištění komunikace rodičů žáků ZUŠ a pedagogů ZUŠ
  • Podpora spolupráce rodičů, učitelů a zaměstnanců školy ve snaze docílit co nejlepší vzdělávací podmínky žáků ZUŠ
  • Správa fondu příspěvků KRAS, distribuce finančních prostředků a kontrola jejich využití
  • Spolupráce se školou, městem a státní správou při hledání nových finančních zdrojů a grantů na jednotlivé aktivity ZUŠ
  • Zajištění sponzorských zdrojů (finančních i materiálních), potřebných pro jednotlivé akce ZUŠ

Stanovy KRASu

KRAS se řídí ve své činnosti Stanovami Unie sdružení rodičů.

Fond KRASu

Zdroje tvorby fondu KRASu

  • Příspěvek rodičů
  • Výběr dobrovolného vstupného z akcí konaných při ZUŠ
  • Sponzorské příspěvky finančního i materiálního charakteru, získané projekty

Zápisy ze schůzí KRASu

Zápis schůze ze dne 9. 11. 2015 

Zápis schůze ze dne 23. 10 2014

Zápis schůze ze dne 13. 11. 2012

Zápis schůze ze dne 6. 10. 2008