Placení školného

Vážení rodiče,

na základě vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání je úhrada za vzdělávání stanovena na celý školní rok.

Úhrada za vzdělávání od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020

Hudební obor 310,- měsíčně (1 550,- pololetí)
Hudební obor – přípravné studium 290,- měsíčně (1 450,- pololetí)
Arietta 90,- měsíčně (450,- pololetí)
Výtvarný obor 210,- měsíčně (1 050,- pololetí)
Taneční obor 140,- měsíčně (700,- pololetí)
Literárně dramatický obor 100,- měsíčně (500,- pololetí)

Platbu lze provést

  • platebním příkazem (internetové bankovnictví)
  • poštovní poukázkou (na poště)

Velkou pozornost věnujte variabilnímu symbolu – každý žák má počítačem daný svůj variabilní symbol, který se mění v každém pololetí.

 

Úplata za vzdělávání se platí za celé pololetí najednou, a to v termínech:

  • do 15. 9. 2019 za 1. pololetí
  • do 15. 2. 2020 za 2. pololetí šk. roku 2019/20.

Školné lze uhradit najednou i pro více oborů nebo žáků. V tomto případě musíte zadat do kolonky variabilní symbol 9999 a do zprávy pro příjemce zadat jména dětí.

___

Úhrada za pronájem hudebního nástroje

Ceník:

  • 300,- Kč za 1. školní rok pronájmu (30,- Kč měsíčně)
  • 500,- Kč za 2. a další školní rok pronájmu (50,- Kč měsíčně)

Úhrada za poskytování vzdělání se vrací pouze v případě dlouhodobé nemoci, lázní nebo přestěhování, a to na základě písemné žádosti.

Odhlásit ze ZUŠ je nutno písemně, a to nejpozději 14 dní před začátkem nového pololetí.

 

Z organizačních důvodů je nutné dodržovat termíny plateb, na škole je možné do 14 ti dnů od zahájení nového pololetí sjednat splátkový kalendář.

 

V případě zasílání upomínek z důvodu neuhrazení úplaty za vzdělávání v řádném termínu (netýká se splátkového kalendáře) bude škola požadovat úhradu nákladů takto:

  • 1. upomínka – obyčejný dopis 20,- Kč
  • 2. upomínka – doporučený dopis 60,- Kč

Jana Filipková
Ředitelka ZUŠ Mohelnice

Základní umělecká škola, Mohelnice, Náměstí Svobody 15, 789 85 Mohelnice / tel.: ředitelka 583 430 179, kancelář 583 430 694