Placení školného

Vážení rodiče,

na základě vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání je úhrada za vzdělávání stanovena na celý školní rok.

Úhrada za vzdělávání od 1. 9. 2022 do 30. 6. 2023 

Hudební obor - 2 žáci 290,- měsíčně (1 450,- pololetí)
Hudební obor 330,- měsíčně (1 650,- pololetí)
Dětský pěvecký sbor 80,- měsíčně (400,- pololetí)
Výtvarný obor 220,- měsíčně (1 100,- pololetí)
Taneční obor 150,- měsíčně (750,- pololetí)
Literárně dramatický obor 120,- měsíčně (600,- pololetí)

Úhrada za pronájem hudebního nástroje

300,- Kč za 1. školní rok pronájmu (30,- Kč měsíčně)

500,- Kč za 2. a další školní rok pronájmu (50,- Kč měsíčně)

______

Úplata za pronájem hudebního nástroje se platí na celý školní rok.

Úplata za vzdělávání se platí za celé pololetí najednou v termínech:

  • do 15. 9. 2022 za 1. pololetí šk. roku 2022/23
  • do 15. 2. 2023 za 2. pololetí šk. roku 2022/23

Platbu lze provést

  • platebním příkazem (internetové bankovnictví)
  • poštovní poukázkou (na poště)

Velkou pozornost věnujte variabilnímu symbolu – každý žák má počítačem daný svůj variabilní symbol, který se mění v každém pololetí.

 

Školné lze uhradit najednou i pro více oborů nebo žáků. V tomto případě musíte zadat do kolonky variabilní symbol 9999 a do zprávy pro příjemce zadat jména dětí.

Z organizačních důvodů je nutné dodržovat termíny plateb!!!

Na škole je i možnost do 14 ti dnů od zahájení nového pololetí sjednat splátkový kalendář.

Úhrada se vrací pouze v případě dlouhodobé nemoci, lázní nebo přestěhování na základě písemné žádosti zákonného zástupce.

Odhlásit žáky ze ZUŠ je nutno písemně, nejpozději 14 dní před začátkem nového pololetí.

Upomínky

V případě zasílání upomínek z důvodu neuhrazení úplaty za vzdělávání v řádném termínu (netýká se splátkového kalendáře) bude škola požadovat úhradu nákladů takto:

1. upomínka – obyčejný dopis 25,- Kč
2. upomínka – doporučený dopis 75,- Kč

Jana Filipková
ředitelka ZUŠ Mohelnice

Základní umělecká škola, Mohelnice, Náměstí Svobody 15, 789 85 Mohelnice / tel.: ředitelka 583 430 179, kancelář 583 430 694