Menu Zavřeno

Talentové zkoušky

Základní umělecká škola Mohelnice pořádá  talentové zkoušky. Přesné termíny přijímacích a talentových zkoušek jsou stanoveny následovně: Pro žáky od dovršených 5 let věku: Pondělí 3.…