Aktuality

Zveme vás na Vánoční koncert 19. 12. od 16:30

______

Listopadový koncert

Není tomu ani měsíc a na základní umělecké škole se opět koncertovalo! Listopadový koncert byl opět uveden znělkou školy a posluchače uvítalo nové moderátorské duo - děti z literárně dramatického oboru. Během pozdního odpoledne jsme slyšeli jak jeden z nejoblíbenějších nástrojů – klavír, tak kytary, flétnu, housle, elektronické klávesové nástroje, ale i tři pěvecká dua! Žánrový rozptyl byl opět veliký – od Antonína Dvořáka po kapelu The Police a za krásné výkony děkujeme všem vystupujícím, pedagogům a skvělým moderátorům.

A samozřejmě nezahálíme a připravujeme se na další koncerty! Moc se na Vás těšíme na následujících akcích školy, ať už to jsou třídní besídky pedagogů či vystoupení spojená s adventem. Srdečně zveme na vystoupení ZUŠ: 5. 12. v 15:45 na rozsvícení vánočního stromu na náměstí v Mohelnici, 13. 12. v 15:00 na koledování u vánočního stromu a 19. 12. v 16:30 se koná Vánoční koncert žáků v koncertním sále školy. Těšíme se na Vás!

______

______

______

Na podzimním koncertu 24. 10. poprvé zazněla znělka školy

ZUŠ Mohelnice se rozhodla přivítat podzim jak jinak, než koncertem! Konal se 24. října v sále naší školy a byl výjimečný nejen výkony mladých umělců! V úvodu totiž zazněla historicky první znělka školy, kterou zkomponoval dlouholetý pedagog školy pan Miroslav Vosáhlo. Po tomto krásném začátku následoval již samotný program. Koncert byl velmi pestrý, poslechli jsme si jak naše nejmladší žáčky z přípravného studia hudební nauky, tak již pokročilejší žáky druhého cyklu. Posluchači si vychutnali krásné tóny houslí, klavíru, kytary, bicích nástrojů a flétny. Velké díky patří všem pedagogům, kteří se na koncertě podíleli a gratulace ke krásným výkonům samozřejmě směruje k vystupujícím žákům.

Těšíme se na Vás na nejbližším koncertu naší školy, který se uskuteční 15. listopadu v 16:30 a na který jste srdečně zváni!

______

Píše tužka, co dělá ZUŠka

Již v pátek 8. září se ZUŠ představila svým programem na Brusových slavnostech a oslavách 750 let města Mohelnice. Krásné počasí a bohatý program přilákal mnoho návštěvníků a naši žáci tak měli možnost předvést svůj um před plným náměstím. Vystoupil zde hudební a taneční obor se svým hodinovým programem. Akce se velmi vydařila, vystupující prokázali profesionalitu ve svých výkonech a ani pražící sluníčko nebylo překážkou. Gratulujeme všem zúčastněným a děkujeme za příležitost zúčastnit se takové krásné akce.

Zároveň Vás srdečně zveme na podzimní koncert školy, který se uskuteční 24. října v 16:30 v sále ZUŠ. Zazní na něm poprvé nová znělka školy, jejímž autorem je náš dlouholetý pedagog PaedDr. Miroslav Vosáhlo. Těšíme se na Vás!

______

Nábor do literárně dramatického oboru

Zpátky do školy

Prázdniny opět utekly jako voda a v ZUŠ v Mohelnici začínáme 4. září s výukou! Máme i pár volných míst a tudíž dodatečně přijímáme žáky do výtvarného, tanečního a literárně dramatického oboru! V hudebním oboru zveme zájemce o studium hry na zobcovou flétnu, příčnou flétnu a housle, proto neváhejte a přihlaste se k nám!

Zároveň je nám ctí Vás pozvat na vystoupení školy v rámci Oslav 750 let města Mohelnice a Brusových slavnostech na náměstí Svobody 8. září od 16:30. Vystoupí zde hudební a taneční obor naší ZUŠ.

A zapomenout nesmíme ani na první koncert v sále, který se uskuteční 24. října v 17:00 hodin. Zazní na něm poprvé i nová znělka naší školy!

Moc se na Vás těší a úspěšný vstup do nového školního roku přeje kolektiv ZUŠ Mohelnice.

______

Plenér výtvarného oboru

Konec školního roku děti výtvarného oboru oslavily pobytem v přírodě spojeným s malováním a tvorbou v krajině. Jednalo se o třídenní kurz (19. až 21.6.2023), na kterém se vystřídaly děti všech věkových kategorií. Byli jsme na Nových Mlýnech, ve vodáckém
tábořišti Stodola.

Den mikroregionu

ZUŠ Mohelnice měla tu čest zahájit 10. června tradiční „Den mikroregionu … cesta do historie obcí 2023“, kterou pořádalo Město Mohelnice a Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko.  Akce se konala v areálu za plaveckým bazénem a navštívil jí hojný počet spokojených návštěvníků. Naši školu reprezentovali za hudební obor - flétnistka Adéla Kleiblová, akordeonistka Natálie Regina Dvořáková a bicí soubor Syncopy-right pod vedením p. uč. A. Štěpána. Taneční obor zastoupila děvčata s lidovým tancem a Vendula Pospíšilová se svým mažoretkovým sólem. S pouličním divadlem vystupoval i literárně dramatický obor. Malí herci hráli celé dopoledne návštěvníkům, především však dětem, své tři loutkové pohádky.  O kvalitě jejich výkonů svědčí i fakt, že některé děti se přišly podívat na divadlo vícekrát.

Děkujeme všem účinkujícím a pedagogům za krásnou reprezentaci školy a těšíme se na příští ročník!

Absolventi ZUŠ

Začátek června na naší ZUŠ patřil absolventům! Absolventům hudebního, výtvarného, tanečního a literárně dramatického oboru. Základní studium na ZUŠ trvá sedm let – tzv. první cyklus, poté mají děti možnost studovat i druhý cyklus, který navštěvují čtyři roky. Větší zastoupení měli absolventi prvního cyklu, ale představili se i absolventi druhého cyklu a to na dvou absolventských koncertech, 6. a 8. června v koncertním sále ZUŠ. Úterní absolventský koncert patřil hudebnímu, výtvarnému a tanečnímu oboru a uváděla jej p. uč. Nikol Turoňová, čtvrteční patřil hudebnímu a literárně dramatickému oboru a byl uváděn třemi moderátory z LDO. Již tradičně byl nejvíce zastoupen klavír, ale slyšeli jsme i bicí, zobcovou flétnu, kytaru, keyboard či recitaci. Každý absolvent si odnesl kytičku, pamětní list a dárek na památku. Všem účinkujícím moc gratulujeme k absolventským výkonům, rodičům díky za to, že své děti podporují v krásné umělecké činnosti a pedagogům děkujeme za trpělivost a přípravu absolventů.Ohlédnutí za ZUŠ OPEN

Kostelní náměstí v Mohelnici patřilo 24. května akci ZUŠ OPEN. Sedmého ročníku této celostátní přehlídky ZUŠ ve veřejném prostoru se zúčastnilo téměř 500 škol z celé republiky. Naše ZUŠ nebyla výjimkou a uspořádala akci, které se zúčastnil hudební, taneční a výtvarný obor. Ten pod vedením p. uč. V. Johnové připravil výtvarnou dílničku pro děti i dospělé. Programem provázel skvělý moderátor – pan Richard Pogoda, který svými vtipnými vsuvkami a písničkami vykouzlil úsměv na tváři všech diváků i účinkujících. Taneční obor pod vedením p. uč. H. Peškarové se představil se svými úspěšnými choreografiemi – od přípravky až po nejzkušenější tanečnice. Za hudební obor vystoupil např. bicí soubor Syncopy-right, děti z hudební nauky, zajímavá komorní seskupení – od houslového tria po kapelu Croix, ale i představily se i sólové nástroje jako zobcová flétna, akordeon, klavír. Program byl to velice pestrý a zajímavý!

Děkujeme všem účinkujícím a pedagogům ke krásným výkonům a budeme se na Vás těšit opět za rok, na již osmém ročníku ZUŠ OPEN!

______

Zveme vás na absolventské koncerty

 

Píše tužka, co dělá ZUŠka

JARNÍ VYSTOUPENÍ

V úterý 18. dubna se v sále ZUŠ konalo jarní vystoupení hudebního a literárně dramatického oboru. Všichni účinkující předvedli krásné výkony, slyšeli jsme klavír, lesní roh, flétnu, kytaru a další nástroje. Hudební čísla byla střídána s recitací a celé vystoupení neotřele a vtipně uváděli talentovaní moderátoři Matěj Gereš a Adéla Šafářová (také žáci literárně dramatického oboru – pod vedením p. uč. M. Kolářové). Všem vystupujícím velmi gratulujeme ke krásným výkonům a srdečně Vás zveme na ZUŠ OPEN 24. 5. v 15:00 na Kostelní náměstí!

KONCERT PRO DĚTI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Ve středu 12. dubna 2023 se v Městském kulturním středisku konal koncert pro děti základních škol z Mohelnice, který připravila Základní umělecká škola Mohelnice, konkrétně oddělení bicích nástrojů společně s tanečním oborem pod uměleckým vedením Antonína Štěpána a Hany Peškarové.

Celým programem provázel mluveným slovem, zpěvem i povídáním o hudbě a tanci známý olomoucký hudebník a skladatel Richard Pogoda. Diváci v jeho podání mohli slyšet známé písničky Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra.

Úvod koncertu patřil tanečnicím z tanečního oboru, které si připravily krátké ukázky různých tanečních stylů. Přítomní žáci tak mohli vidět ukázku lidového tance, výrazového (scénického) tance a na závěr pak ukázku show dance.

Koncert vygradoval vystoupením bicího orchestru s názvem Syncopy – right. Tento orchestr byl založen v letošním školním roce Antonínem Štěpánem, který jej také umělecky vede. V jejich podání jsme mohli slyšet skladby například Numb od Linkin park, Skyfall, Sound of silence, Bad liar od Imagine Dragons. Některé byly doplněny zpěvem.

Odpolední koncert pro veřejnost byl doplněn o další taneční a hudební vystoupení.
Doufáme, že se přítomným žákům škol i veřejnosti koncert líbil a těšíme se na jeho pokračování v příštím roce.

DĚTSKÁ SCÉNA

I v tomto roce se konala recitační soutěž "Dětská scéna", ve které ZUŠ Mohelnice  reprezentovaly žákyně literárně dramatického oboru Ema Kaplová a Marie Kleinerová. Obě se probojovaly do krajského kola v Olomouci a v něm za své recitační výkony získaly OCENĚNÍ POROTY. Oběma žačkám děkujeme za pilnou přípravu a reprezentaci školy.

HLAS MOHELNICKA 2023

ZUŠ Mohelnice připravila na 23. března pěveckou soutěž HLAS MOHELNICKA 2023. Soutěž byla určená pro děti základních škol mohelnického mikroregionu . Rozdělena byla do 4 kategorií dle věku účastníků a každá kategorie byla omezena časovou minutáží a předepsaným repertoárem (lidová píseň, umělá píseň). Děti zpívaly a capella – bez hudebního doprovodu. Jednotlivé výkony hodnotila tříčlenná porota - Alena Frélichová, Nikol Turoňová a předsedkyně poroty Marcela Čonková. Tyto pedagožky zpěvu neměly vůbec snadný úkol. Všichni soutěžící totiž podali perfektní výkony a vybrat vítěze jednotlivých kategorií nebylo vůbec jednoduché. Ale porota nakonec rozhodla následovně. V první kategorii zvítězila Berenika Michková, na druhém místě se umístil Vojtěch Čepa a na třetím Jiří Fárek. V druhé kategorii zvítězila Adéla Kleiblová, druhá se umístila Estelle Podsklanová a třetí Adéla Kárová. Vítězkou třetí kategorie se stala Sofie Kunertová, druhé místo obsadila Elena Králová a třetí Kristýna Přichystalová. Čtvrtou kategorii vyhrál Michal Král, pomyslné stříbro si odnesla Adéla Rozsívalová a bronz Tomáš Havlíček. Absolutním vítězem soutěže se stal Michal Král, který si svým výkonem v písni If I were a rich man z muzikálu Šumaři na střeše naprosto podmanil publikum i porotu a byl právem oceněn nekončícím velikým potleskem. Nejen oceněným, ale všem zúčastněným gratulujeme ke krásnému výkonu a již se těšíme na další ročník.

A nesmíme zapomenout, že absolutní vítěz soutěže vystoupí na ZUŠ OPEN, celostátním festivalu uměleckých škol ve veřejném prostoru, který se uskuteční 24. května v 15:00 na Kostelním náměstí.___

V sále ZUŠ se 16. března konal další žákovský koncert. Program byl velice pestrý, od Bachovy Gavotty pro housle po bondovku Skyfall v podání saxofonu. Ale kromě zmiňovaných houslí a saxofonu posluchači slyšeli i skladby pro lesní roh, trubku, flétnu. Vystoupili i sóloví zpěváci a klavír byl využit také nadmíru – ať už jako doprovodný nástroj, ale i sólově, čtyřručně a zazněly dokonce dvě skladby pro dva klavíry. Vystoupila i naše Ježkova kapela – trio fléten s doprovodem klavíru.

Gratulujeme všem vystupujícím ke krásným výkonům a srdečně Vás všechny zveme na Kostelní náměstí 24.5. v 15:00, kde se uskuteční 7. ročník ZUŠ OPEN – celostátní festival základních uměleckých škol ve veřejném prostoru.

______

Zápis na školní rok 2023/2024
pro žáky od dovršených 5 let věku

HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Pondělí 5. 6. – taneční obor (kulturní dům)
Úterý 6. 6. – taneční obor (kulturní dům)
Pátek 2. června – hudební, výtvarný, dramatický obor (hlavní budova)
Sobota 3. června - hudební, výtvarný, dramatický obor (hlavní budova)

Časy a vše podrobně na této stránce.
Součástí zápisu je přijímací a talentová zkouška

ZUŠ Mohelnice
náměstí Svobody 15 / Mohelnice

Těšíme se na nové talenty!

______

Jak vypadalo soustředění zobcových fléten?

Fotografie v původní velikosti si ve formátu PDF můžete stáhnout zde.

______

Píše tužka, co dělá ZUŠka

Na naší škole se nezahálí, ale pilně hraje a cvičí. Během ledna se proto konaly hned tři třídní koncerty. Prvním byl spojený třídní koncert žáků p. uč. Miroslava Vosáhla (hra na EKN, klavír), Aleše Vodičky (kytara) a Miroslava Vituly (kytara). Následoval klavírní koncert žáků paní učitelky Olgy Pallové a lednovou koncertní jízdu ukončilo společné vystoupení žáků paní učitelky Světlany Trundové (housle) a Nikol Turoňové (klavír). A tím zdaleka nekončíme, srdečně Vás zveme na nejbližší akce školy! A tím jsou třídní koncert žáků paní učitelky Aleny Frélichové (klavír, zpěv), který se uskuteční v sále ZUŠ 23. 2. a březnový koncert školy, který se uskuteční taktéž v sále, 16. března v 17:00. Jste srdečně zváni! Kolektiv ZUŠ Mohelnice.

______

Vánoční setkání

Vánoční setkání všech oborů naší školy, se uskutečnilo 13. prosince v sále ZUŠ. Vystoupilo na něm přes šedesát dětí a představil se hudební, taneční, literárně dramatický a výtvarný obor.

Koncert byl zahájen Suitou Christiana Friedricha Witta v nástrojovém obsazení flétna, housle, klavír. Následoval literárně dramatický obor se svým představením Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ. Toto dílo zdramatizovali na základě světoznámé knihy žáci II. cyklu – soubor „My jsme všechno, jenom ne kuře na paprice“ - ve složení Klára Sedlačíková, Monika Fritscherová, Jiří Peškar, Mikuláš Kolář pod režijním dohledem p. uč. Martiny Kolářové.

Taneční obor reprezentovala sólistka Lota Štefková s choreografií Hallelujah. Nejmladší tanečnice z přípravného oddělení zatančily Včelí pohádku a mladší děvčata tanec Panna houpá, dítě v klíně, pod vedením Mgr. Hany Peškarové. Po tomto krásném programu následovala přestávka, kterou návštěvníci a účinkující mohli využít k občerstvení, návštěvě výtvarného ateliéru či prohlídce školy, která byla vyzdobena výtvarným oborem vedeným Mgr. Vendulou Johnovou.

Po pauze následoval pestrý hudební program. Zazněly jak sólové klavírní skladby, tak čtyřruční, ale i osmiručni pro dva klavíry! Prostor dostala také netradiční seskupení – například akordeon s houslemi a klavírem nebo zpěv s bicími nástroji, flétnou, houslemi. Slyšeli jsme ale i zobcovou flétnu, keyboard a kytarová dua. Repertoár byl velmi zajímavý, od českých koled po ty světové, k sonátě Měsíčního svitu až filmovým skladbám.

Koncert se velmi vydařil, o čemž nás přesvědčil dlouhý potlesk plného sálu spokojených diváků.

V ZUŠ se také uskutečnilo několik třídních vánočních koncertů – např. koncert třídy p. uč. Nely Krömerové – klavír, sólový zpěv, p. řed. Jany Filipkové – zobcová flétna, lesní roh a Jany Plavnické – akordeon, klavír.

Všem vystupujícím, pedagogům, rodičům děkujeme za přípravu, přízeň a přejeme šťastné Vánoce! V roce 2023 se na Vás budeme těšit hned v lednu s dalšími třídní a školními koncerty a akcemi, na které Vás srdečně zveme!

______

ZUŠ před Vánoci

Předvánoční čas je pro muzikanty, ať už velké či ty menší, plný různých vystoupení a koncertů, které k Vánocům neodmyslitelně patří.

I naše žáky a pedagogy čekalo v prosinci několik krásných předvánočních akcí. První prosincové vystoupení se uskutečnilo 5. prosince na tradičním rozsvícení stromečku. V krásné atmosféře osvíceného náměstí plného lidí zazněly české a světové koledy v podání zpěváků, ale i sólového či dokonce osmiručního klavíru a flétny. Na závěr programu vystoupilo taneční oddělení. Mohelnické mažoretky ZUŠ vedené Mgr. Hanou Peškarovou se představily se skladbou Mama Loo v choreografii Venduly Pospíšilové.

"Česko zpívá koledy“ je celý název tradiční celorepublikové akce, která se po dvouleté pauze vrátila na náměstí hned dva dny po rozsvícení stromečku. V Mohelnici ji lidé znají pod zkráceným názvem „koledování“. I zde naši žáci hudebního oddělení zazpívali a zahráli koledy v podání zpěváků, klavírístů, kytary a flétny.

Každý rok také naši žáci rádi vystupují v domově pro seniory na ulici Medkova. Letos zde 8. prosince zahrály klavíristka Kristýna Hamplová ze třídy p. uč. Olgy Pallové a Klára Sedlačíková, absolventka II. stupně literárně dramatického oboru. Ta se prezentovala v představení „Javorový list“, které na základě literární předlohy Daisy Mrázkové zdramatizovala Milada Mašatová a zrežírovala p. uč. Martina Kolářová.

Děkujeme všem účinkujicím, rodičům a pedagogům, za vzornou přípravu a reprezentaci školy!

______

Festival loutek

Literárně dramatický obor se každým rokem aktivně účastní se svými představeními „FESTIVALU LOUTEK“, kterou pořádá „Mohelnické kulturní a sportovní centrum“.

V tomto roce LDO nejen vystupoval se svým loutkovým představením, ale zároveň se podílel i na VÝSTAVĚ LOUTEK, která souběžně s tímto festivalem probíhala prostorách KD Mohelnice. Literárně dramatický obor zde vystavoval všechny loutky, které za 13 let působení Martiny Kolářové na ZUŠ Mohelnice ve svých představeních použil. LDO předvedl velice pestrou přehlídku různých typů loutek – maňásky, javajky, loutky se spodním i vrchním vedením, prstové loutky, plošné loutky, loutky vytvořené žáky v hodinách a také netradiční loutky vyrobené přímo na míru jednotlivým představením.

Co se týče loutkového představení, představil se LDO pohádkou „Liška Šiška“. Vzniklo na základě literární předlohy „Liška šiška u doktora“ Ivy Geckové a hráli jej členové souboru DRAMAHROZINKY Tereza Drechslerová, Tomáš Ellner, Iva Hényková, Gabriela Hošková, Marie Janissová, Marie Kleinerová a Jiří Voženílek.

______

Listopadové vystoupení ZUŠ

16. listopadu v 17:00 se v sále školy uskutečnilo vystoupení hudebního a literárně dramatického oboru naší školy. Pod vedením p. uč. Martiny Kolářové vystoupili tři žáci pátého ročníku – skupina s názvem MEM, která se představila svým autorským představením s názvem ŠKOLA!

Z hudebního oboru jsme kromě hry na kytaru, kde se představili žáci všech našich pedagogů kytarové hry (p. uč. Vitula, Vodička a p. uč. Pospíšilová) , mohli slyšet hru na klavír, housle, ale i vystoupení lesního rohu a keyboardu. Zazněla jak díla klasická, tak například velký hit No Time to Die z nejnovější bondovky. Děkujeme všem vystupujícím za krásná vystoupení a pedagogům za přípravu.

V měsíci prosinci ZUŠ čeká mnoho akcí a různých vystoupení. 5. 12. při rozsvícení stromečku na náměstí, 7. 12. při koledování na náměstí, 14. 12. výstava výtvarného oboru. Čekají nás i některá vánoční třídní vystoupení a vrcholem bude 13. 12. vánoční koncert v sále školy v 16:30, na který Vás všechny srdečně zveme!

______

Zveme vás na listopadové představení ZUŠ

Srdečně vás zveme na vystoupení hudebního a literárně dramatického oboru ZUŠ, které se bude konat 16. 11. v 17:00 v sále ZUŠ Mohelnice.

______

Píše tužka co dělá ZUŠka

ZUŠ Mohelnice přivítala podzim svým prvním koncertem v tomto školním roce, který se konal v sále školy 18. října v 17:00 hodin.

Na koncertě se představili žáci hudebního a tanečního oboru. Malé tanečnice se pod vedením Mgr. Hanky Peškarové hned v úvodu koncertu představily výrazovým tancem s názvem Fly me. S touto velmi úspěšnou choreografií se v červnu děvčata umístila např. na třetím místě Mia festivalu v Praze.

Dále vystoupili žáci klavírního, houslového, kytarového a pěveckého oddělení. Koncert uzavírala Kamila Strnadová se svým velmi úspěšným sólovým tancem Say it, který byl oceněn např. stříbrným pásmem na soutěži pořádané MŠMT či druhým místem na baletní soutěži Grand Prix Olomouc.

O důstojné zakončení koncertu se postaralo klavírní duo Eva Konečná a Michal Král. Oba jsou v absolventském ročníku ve třídě p.uč. Aleny Frélichové, která také slovem provázela celý koncert. Zahráli na dva klavíry Country Concerto autora Howarda Kasschau a byli oceněni bouřlivým potleskem.

Podzimní koncert se velmi vydařil a srdečně Vás zveme na další, který se koná 15.11.2022 v 17:00 hodin v sále školy.

Jana Filipková a kolektiv zaměstnanců ZUŠ

______

Zveme vás na představení hudebního a literárně dramatického oboru

Představení hudebního a literárně dramatického oboru proběhne v úterý 18. 10. od 17:00 v sále ZUŠ Mohelnice. Všechny srdečně zveme!

______

Ocenění pro Barboru Mlčochovou

Obrázek Barbory Mlčochové (na fotografii uprostřed) s názvem „Ta naše krajina česká" oceněný v soutěži „Inspirujeme Evropu" pořádané Olomouckým krajem v červnu 2022. Ostatní díla jsou k vidění v galerii ZUŠ Miloslava Stibora v Olomouci do konce září 2022.

  

______

Pokyny k výuce hudební nauky u p. uč. Jany Plavnické

PS - 4. ročník

Vážení rodiče a žáci,

prosím o domluvu skupiny hudební nauky nejpozději do 9. září 2022o upřednostnění domluvy písemnou formou na mail plavnicka@spk.cz, případně osobně na třídě č. 22 ve 2. patře.

Platný rozvrh hudební nauky naleznete na stránkách školy v sekci Hudební obor → Informace o hudební nauce nebo na nástěnce u vchodu školy. Přípravný ročník se bude vyučovat pouze v jednom termínu.

Individuální studijní plán je povolen pouze žákům s vážnými důvody – nutno písemně doložit (viz Pravidla pro studium hudební nauky 2022/2023) a jeho vyřízení řešte s učitelem hlavního oboru.

Řádná výuka bude zahájena v týdnu od 12. září 2022 dle domluvy rozvrhu, v těchto hodinách si žáci také zakoupí pracovní sešity.

Žáci budou do hodin hudební nauky povinně vybaveni: přezůvkami, pracovním sešitem, notovým sešitem, sešitem A4 (na vlepení učebních materiálů) a psacími potřebami – tužka, guma, pastelky, pero.

Žáci mají povoleno se zdržovat ve škole pouze po dobu nezbytně nutnou.

__________

Důvody zavedení „elektronické žákovské knížky"

Vážení rodiče a zákonní zástupci našich žáků,

ve školním roce 2021/22 jsme zasílali hesla k přihlášení do elektronických žákovských knížek, ale bylo zjištěno, že pouze malá část rodičů této možnosti využívá:

 • proč zavádíme elektronickou žákovskou knížku, když papírová byla lepší
 • zda jejich zavedení není populistický krok ve smyslu "být in"
 • zda jsou žákovské knížky a známkování nutné a podobně.

Důvodů k zavedení elektronické žákovské knížky je několik:

Jednou z našich povinností je hodnocení žáků a následně o jejich prospěchu informovat rodiče a zákonné zástupce. V hodinách skupinové výuky (taneční obor, výtvarný obor a další) bylo fyzické zapisování probírané látky a prospěchu do papírové žákovské knížky každému žákovi z časových důvodů nemožné. Absenci těchto žákovských knížek vidí česká školní inspekce jako pochybení a my jsme tento problém vyřešili zavedením elektronických žákovských knížek.

Další z důvodů je bezpečnost. Do papírové žákovské knížky jsme byli povinni uvádět kontaktní údaje žáka a školu kterou navštěvuje. Dále obsahovala rozvrh a podpisy rodičů a učitelů. V době, kdy se neustále řeší GDPR jsme nalézali takto vyplněné žákovské knížky na konci školního roku v odpadkových koších a každoročně bylo několik žákovských knížek ztraceno. Tyto vyhozené a ztracené žákovské knížky plné citlivých údajů by mohly být zneužity. Díky elektronickým žákovským knížkám je zajištěna bezpečnost veškerých vyplňovaných informací.

Další důvod je celková přehlednost o studiu žáka ze strany rodičů a zákonných zástupců. V případě, že dochází do naší školy sourozenci nebo žák navštěvuje více předmětů, máte možnost sledovat veškerou docházku a prospěch na jednom místě.

Dále můžete v elektronické žákovské knížce kontrolovat platby školného, zasílat zprávy učitelům a omlouvat žáka.

Chápeme, že se může v dnešní době plné hesel někomu zdát zavedení elektronických žákovských knížek jako další přitížení nebo dokonce krok zpět. Nicméně doba a povinnosti nás k tomuto kroku donutili. Věříme, že používání elektronických žákovských knížek prospěje komunikaci mezi vámi a naší školou. Jsme přesvědčeni, že tento krok bude ve výsledku pro vás přínosný a přinese přehled o studiu vašeho dítěte na jednom místě.

V Mohelnici dne 15. 6. 2022

Jana Filipková, ředitelka ZUŠ Mohelnice

__________

Zveme vás na představení literárně dramatického oboru - 21. 6. 2022

Přijímáme nové žáky

Prohlédněte si naši školu virtuálně!

Chcete se podívat do prostor, kde probíhá výuka na naší škole? Chcete vidět náš koncertní a divadelní sál? Podívejte se na naši virtuální prohlídku školou, kterou najdete na této stránce nebo na Google Street View zde.

______

ZUŠ Mohelnice koupila díky sponzorům nové pianino

Vážení přátelé a milí žáci, chceme se s vámi v této neradostné době podělit o radostnou novinu.

Tento nástroj je z dílny firmy Petrof a je nejrozšířenější hudební nástroj, který je ve škole vyučován. Je také nepostradatelný při doprovodu dechových a smyčcových nástrojů, nebo i pro zpěváky. Máme z něho velkou radost a doufáme, že ho ocení i žáci klavírního oddělení.

Poděkování za sponzorský dar patří ŠPVS Šumperk, která nám poskytla na nákup nového nástroje 30.000,- Kč. Další dárce nám věnoval částku 45.000,- Kč. Zbylou část uhradila škola.

Chtěla bych touto cestou našim sponzorům velmi poděkovat a věřím, že nový nástroj najde svoje uplatnění při výuce i k doprovodům.

Ceníme si toho, že se najdou sponzoři, kteří mají zájem podporovat základní umělecké školství.

Jana Filipková, ředitelka ZUŠ Mohelnice

______

Ocenění pro Elišku Hanouskovou

Eliška Hanousková získala v krajském kole soutěže základních uměleckých škol v sólovém zpěvu krásné 2. místo. Elišku připravila paní učitelka Eva Hejnarová a korepetici zajistila paní učitelka Olga Pallová. Gratulujeme!!!

______

Matěj Gereš získal ocenění za recitaci

Matěj Gereš, žák literárně dramatického oboru, získal v krajském kole recitační soutěže dětská scéna "ocenění poroty za interpretaci obou textů“. Gratulujeme!

______

Zápis na školní rok 2022/2023
pro žáky od dovršených 5 let věku

HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Středa 1. června – taneční obor (kulturní dům)
Čtvrtek 2. června – taneční obor (kulturní dům)
Pátek 3. června – hudební, výtvarný, dramatický obor (hlavní budova)
Sobota 4. června – hudební, výtvarný, dramatický obor (hlavní budova)

Časy a vše podrobně zde. Přihlášku naleznete na tomto místě.

Součástí zápisu je přijímací a talentová zkouška.

ZUŠ Mohelnice, náměstí Svobody 15. Mohelnice

Těšíme se na nové talenty!

______

Hana Peškarová učitelkou roku 2022

Dne 28. 3. 2022 proběhlo v sále Pegasus v budově Regionálního centra v Olomouci předání ocenění Učitel roku Olomouckého kraje 2022, na kterém byla oceněna i dlouholetá učitelka ZUŠ Mohelnice paní Hana Peškarová, které gratulujeme a přejeme hodně sil do další práce.

______

Matěj Gereš získal ocenění za přednes v okresním kole recitační soutěže

  

______

Čtyřnásobný úspěch pěveckého oddělení

Pěvecké oddělní ZUŠ Mohelnice se 2. března zúčastnilo okresního kola soutěže MŠMT v klasickém sólovém a komorním zpěvu. Konalo se na umělecké škole v Zábřeze a naši školu reprezentovali:

 • Ester Uhrínová (1. kategorie – žáci do 10 let),
 • Eva Konečná (5. kategorie – do 14 let),

obě ze třídy paní učitelky Nely Krömerové,

 • Robin Petřivalský (6. kategorie – do 15 let)
 • a Eliška Hanousková (9. kategorie – do 18 let),

oba ze třídy paní učitelky Evy Hejnarové.

Všichni soutěžící předvedli krásný výkon, který velmi kladně ocenila i porota. Naši žáci se stali vítězi ve svých kategoriích a Eliška Hanousková dokonce získala první místo s postupem do krajského kola. Takový úspěch naše pěvecké oddělení nepamatuje a jistě k němu velkou měrou přispěl i velmi citlivý a profesionální klavírní doprovod p. uč. Olgy Pallové.

Všem žákům děkuji za krásnou reprezentaci školy i města Mohelnice a Elišce přeji hodně štěstí v krajském kole, které se uskuteční 24. března v Olomouci.

–Nela Krömerová

______

______

______

Zveme vás na koncert žáků 10. 2. 2022 v 17:00 v koncertním sále školy.

______

______

Upozornění rodičům

Upozorňujeme rodiče, že stále platí nařízení MŠMT ohledně hygienických pokynů, podle kterých

NIKDO S PŘÍZNAKY INFEKCE DÝCHACÍCH CEST, KTERÉ BY MOHLY ODPOVÍDAT ZNÁMÝM PŘÍZNAKŮM COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), NESMÍ DO ŠKOLY VSTOUPIT.

Děkujeme za dodržování.

__________

__________

Organizace výuky ZUŠ Mohelnice od 1.9.2021

Škola bude otevřená od 9.00 k domluvě rozvrhů.

Rozpis nově příchozích žáků a přestupy žáků k novým pedagogům budou k dispozici na nástěnce při vstupu do školy.

S těmito vyučujícími se lze domlouvat pouze v těchto dnech:

Vyučující Jana Plavnická – čtvrtek, pátek

Vyučující Daniel Štědroň – pátek

Vyučující Antonín Štěpán – pondělí, úterý, středa, čtvrtek

__________

__________

Výtvarný obor přijímá nové žáky

Zveme nové zájemce o výtvarnou tvorbu a výtvarný svět. Přijímáme děti od 5 let.

Výtvarný obor nabízí:

 • Krásný a prostorný ateliér.
 • Tvůrčí prostředí.
 • Kvalitní výbavu a materiál (malířské stojany, grafický lis, keramická pec a další).
 • Individuální přístup k dětem.
 • Rozvíjení dětské fantazie a kreativity.
 • Zlepšení jemné motoriky rukou (úchop, spolupráce rukou).
 • Výuku výtvarných technik (malba, kresba, modelování, grafika, prostorová a akční tvorba, práce v krajině).
 • Přátelskou atmosféru v malém kolektivu (skupiny 12 dětí).
 • Výlety a práci v plenéru.
 • Přípravu žáků ke studiu středních a vysokých uměleckých škol, zvládnutí talentových zkoušek.

Vyučuje Mgr. Vendula Johnová, tel. 775/ 31 66 44

__________

Letní soutěž s tričkem ZUŠ Mohelnice!

Klikněte na obrázek pro podrobnější informace.

__________

Zápis na školní rok 2021/2022
pro žáky od 5 let věku

HUDEBNÍ, TANEČNÍ,VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Pátek 4. června

Sobota 5. června

Pátek 11. června

Vše podrobně na www.zusmohelnice.cz

Součástí zápisu je talentová zkouška.

ZUŠ Mohelnice, náměstí Svobody 15, Mohelnice

Těšíme se na nové talenty.

__________

Obnova prezenční výuky

S radostí oznamujeme všem našim žákům a jejich rodičům, že OD PONDĚLÍ 24.5.2021 SE PLNĚ OBNOVUJE PREZENČNÍ VÝUKA NA ZUŠ. Platí to i pro nauky, výtvarný obor, taneční obor a literárně dramatický obor.

Výuka bude stále probíhat za přísných hygienických podmínek, rodičům a doprovodu žáků není povolen vstup do budovy školy.

Těšíme se…

__________

Vyjádření Asociace ZUŠ k úplatě za vzdělávání

Oficiální vyjádření Asociace základních uměleckých škol k úplatě za vzdělávání je ke stažení ve formátu PDF zde.

__________

Od 4. 1. 2021 opět distančně

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 4.1.2021 bude opět probíhat výuka na ZUŠ DISTANČNÍ FORMOU, a to do odvolání.

O zvolené formě distanční výuky budete informováni jednotlivými pedagogy.

VŠE DOBRÉ V ROCE 2021 PŘEJE KOLEKTIV ZUŠ.

__________

Od 25. 11. 2020 obnovena individuální výuka

Vážení rodiče, od středy 25. 11. 2020 bude na ZUŠ obnovena individuální výuka (jeden žák × jeden učitel). Hudební nauka, dramatický obor, výtvarný obor, taneční obor a sbor budou i nadále vyučovány pouze distančně. Děkujeme za pochopení.

__________

Přechod na distanční výuku

Dle nařízení vlády se "omezuje provoz základních uměleckých škol a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole, a to do dne 25. října 2020".

DLE TOHOTO NAŘÍZENÍ PŘECHÁZÍ OD 14.10.2020 VZDĚLÁVÁNÍ NA NAŠÍ ŠKOLE NA DISTANČNÍ VÝUKU.

VHODNOU FORMU DISTANČNÍ VÝUKY SI VOLÍ SAMI PEDAGOGOVÉ.

RODIČE BUDOU V TOMTO SMĚRU KONKRÉTNÍMI PEDAGOGY KONTAKTOVÁNÍ A INFORMOVÁNI.

__________

Vážení rodiče, milé děti,

vzhledem k nařízení vlády bude, omlouváme se, od 12. října 2020 výtvarný obor na ZUŠ v Mohelnici vyučován distančně, neboli na dálku.

Děti byly v době "normální výuky" poučeny, že budou dostávat zadání formou témat, a to jednou týdně, stejně jako navštěvují výtvarný obor. Témata budou zavěšena na stránkách naší školy ZUŠ Mohelnice - aktuality, vlevo v řádku Výuka on line, Výtvarný obor doma. Budeme pokračovat stejným způsobem, jako to bylo na jaře 2020. Témata z jara jsou označena jako Pracovní listč.1 až 6. Můžete je rovněž použít k inspiraci v těchto podzimních dnech, např. tento týden.

Přeji poklidné podzimní dny plné barev a hřejivého tepla domova,

s pozdravem Vendula Johnová

__________

Upozornění rodičům

Upozorňujeme rodiče, že stále platí nařízení MŠMT ohledně hygienických pokynů, podle kterých:

„NIKDO S PŘÍZNAKY INFEKCE DÝCHACÍCH CEST, KTERÉ BY MOHLY ODPOVÍDAT ZNÁMÝM PŘÍZNAKŮM COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), NESMÍ DO ŠKOLY VSTOUPIT.“

Děkujeme za dodržování.

__________

Taneční obor přijímá nové žáky

__________

Přijímáme žáky do oboru Hra na akordeon

__________

Přijmeme žáky do oboru Sólový zpěv

__________

Přijmeme pro školní rok 2020/2021
žáky na výuku zobcové flétny

Zobcová flétna je skvělou volbou pro začínající hudebníky, tedy i pro malé děti, které s hrou na hudební nástroj právě začínají. Výhodou tohoto nástroje je také rychlá možnost zapojit se do souborové hry.

Hra na zobcovou flétnu je používána i jako prostředek pro zlepšení dýchacích obtíží u dětí. S touto metodou přišel v 70. letech 20. století Václav Žilka, který vycházel z praxe amerického lékaře Meyera Markse. Při hraní se děti naučí lépe ovládat svůj dech, dochází k pročištění dýchacích cest a cvičí se kapacita plic.

Kontaktní informace: jfilipkova@spk.cz

Mobil: 736 782 850

__________

Přijímací řízení, literárně-dramatický obor

Literárně dramatický obor zve od pondělí 8.6. do pátku 12.6. NA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ na školní rok 2020/2021:

1. do MALÉHO DRAMAŤÁČKU, který je určený pro PŘEDŠKOLNÍ DĚTI, a to od 5. roku věku dítěte. Náplní není hraní divadla, ale HRA JAKO TAKOVÁ. Hrajeme si NA VŠECHNO, při tom zpíváme, tančíme, kreslíme, snažíme se hezky mluvit, zvykáme si na hru v kolektivu a při hře nikdo ani nepostřehne, že se něco učíme...

2. do DRAMAŤÁČKU, který je určený PRO DĚTI 1., 2. a 3. tříd. Zde se již zabýváme cílenou hrou vedoucí k malým divadelním tvarům, určeným především pro práci v hodině, nikoliv pro veřejné vystupování. Hru stále doprovází mluvní, hudební, pohybové a výtvarné aktivity.

3. do souboru "SUPERDĚCKA", který je určený PRO DĚTI 4. a 5. tříd. Soubor bude pracovat na jednoduchých divadelních tvarech, které již mohou vyústit ve veřejné vystupování.

4. do souboru "DRAMATICKÉ CUKETKY", který je určený PRO DĚTI 6. a 7. tříd, jehož tvorba na divadelním tvaru je již cílená a určená především pro veřejné vystupování.

Přihlášky lze podat elektronicky, jsou k dispozici na stránkách školy, nebo přijít osobně v přijímacím týdnu do divadelní zkušebny literárně dramatického oboru v přízemí školy. V době přijímacího řízení je rodičům do budovy školy VSTUP POVOLEN, a to s rouškou. V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na e-mail kolarova@spk.cz.

Na děti se těší
Martina Kolářová

__________

Přijímací řízení, výtvarný obor

Vážení rodiče, vzhledem k nutnosti dodržení současných hygienických opatření, bude přijímací řízení probíhat v následujících krocích.

Rodiče nového žáka se nejprve ohlásí telefonicky paní ředitelce Janě Filipkové na tel.736 782 850

Fyzicky se dostaví do výtvarného ateliéru po výuce, to zn. v 16h a to ve dnech úterý 9. 6. 2020 a ve čtvrtek 11. 6. 2020, počítejte přibližně do 16.30h.

Každý žák si přinese výtvarné práce, kterými by se rád prezentoval. (Práce si zase odnese.)

Doprovod (pouze jeden z rodičů) i žák u vstupu do budovy vyplní čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, volné formuláře najdete v poštovní schránce u vchodových dveří.

Přijímací řízení v ZUŠ Mohelnice
(hudební, taneční a dramatický obor)

Pravidla:

1) Vstup do budovy je povolen pouze jednomu doprovodu, všichni musí mít roušku nebo jinou ochranu obličeje. Při vstupu použijte prosím dezinfekci.

2) Ve schránce najdete čestné prohlášení o bezinfekčnosti, které musí mít podepsané nejen rodič, ale i dítě.

3) Na chodbách školy prosím o dodržování odstupů, minimálně 1,5 m.

Uchazeči do tanečního oboru se dostaví od pondělí 8.6. až 11.6. na internát OA, kde má taneční obor pobočku, a to v čase od 14.00–16.30.

__________

Úspěch Jiřího Peškara v soutěži LDO

V tomto školním roce měla proběhnout soutěž ZUŠ, literárně dramatických oborů, a to konkrétně ve slovesném (literárním) psaném projevu. Vlivem nastalých událostí a jako všechny soutěže, byla i tato zrušena na celostátní úrovni. Ale protože slovesné práce dětí byly do krajského kola odevzdány ještě před karanténou, porota na krajské úrovni v Olomouci si řekla, že by bylo škoda, kdyby se vyhodnocení těchto prací neuskutečnilo, zasedla i v době karantény a bez nároku na honorář vyhodnotila tyto literární prvotiny žáků ZUŠ z olomouckého kraje. Nakonec ocenila 6 žáků, jejich práce budou oceněny tím, že budou zveřejněny v novinách.

Jsme rádi, že mezi těmito oceněnými byl i žák naší ZUŠ JIŘÍ PEŠKAR, který soutěžil se svou sbírkou básnických prvotin „BÁSNĚ PRO BLÁZNIVOU LETNÍ HOLKU". V této sbírce se inspiroval básnickou sbírkou Václava Hraběte „Blues pro bláznivou letní holku".
Myslím, že je třeba ocenit tento krok poroty v Olomouci, že nezahodila snahu dětí v tak málo frekventované činnosti, jakou literární psaní bezesporu je. A dále je také potřeba poděkovat Jiřímu Peškarovi za jeho téměř rokapůlroční práci na této sbírce...
...JSEM RÁDA, ŽE ZÁZRAKY SE OBČAS DĚJÍ...

Martina Kolářová, LDO

...uvádím zde se svolením autora jednu báseň. Nutno podotknout, že Jiřímu Peškarovi je již 18 let.

Jiří Peškar
...
Už je to celých
dvacetpět minut
co jsme se loučili
a vůně tvého parfému
vyléčila mou duši od všech strastí
-
Sedím na lavičce před nádražím
už projíždí poslední tramvaj
číslo pět do stanice nebe
a nad hlavou
mi hraje nádherná rapsodie hvězd
do mých zrzavých vlasů
se líně vlíná
modravý kouř z cigarety
-
Ruka tiskne násadu
pero krvácí na starý papír
inkoustovou krev veršů
do starého sešitu neposlušného studenta
bezbranný zamilovaný princ loudí pohledem
špetku důstojnosti
aby mohl pochopit proč chudý pianista
hraje v kabaretu swing
Tvá nepřítomnost se odráží
na čiré hladině citů
jako utrpení
-
Vagony se řadí za sebou na šesté koleji
vlak odjíždí
dívám se jen jak mi v dálce
mizí můj poslední vlak
-
Zahazuji svou cigaretu která uboze
dýmá vycházím z nádraží...
budu bloudit uličkami a podchody
a poslouchat toho chudého
pianistu jak preluduje v
kabaretu swing za skleničku
vína...

__________

Hudební nauka, výuka v nouzovém stavu

Vážení rodiče a žáci ZUŠ,

s politováním Vám oznamujeme, že hudební nauka je zrušena až do konce tohoto školního roku. Z důvodu prostor nejsme bohužel schopni zajistit dostatečné rozestupy mezi žáky, které jsou k zahájení výuky potřebné. Kvůli ochraně zdraví žáků, výuka tedy nebude probíhat standartním způsobem. Materiály a cvičení k hudební nauce najdete i nadále zde na webu školy.

Výtvarný obor, výuka v nouzovém stavu

Žák přijde do výuky z domu již převlečený do pracovního oblečení, aby se nemusel zdržovat v šatně, kde není možné dodržovat odstupy.

V tomto čase se vyjímečně žáci nebudou muset přezouvat.

Své osobní věci, svačinu a pití, bude mít každý v igelitce zavěšené na své lavici.

Po příchodu do ateliéru si každý sedne na své místo, lavice budou přichystané v dostatečném odstupu.

Začátek hodiny, motivace a závěrečné hodnocení nebude probíhat tak, jak jsme zvyklý: skupinově na gauči, ale individuálně v lavicích.

Při ukázkách výtvarných technik ve skupině, kdy není možné dodržovat odstup, budou děti muset mít roušky.

Při pohybu po třídě budou muset děti být schopné dodržovat rozestupy, čekat až se uvolní místo např. u umyvadla, u barev apod.

Na WC bude chodit každý sám.

Součástí hodin budou také individuální konzultace domácích prací, které děti vytvořily doma. Každý, ať si práce přinese.

Prosím rodiče, aby dobře uvážili, zda je dítě schopné dodržet podmínky výuky, aby svým chováním neohrožovalo zdraví ostatních ve skupině.

Při sebemenším podezření na nemoc, neposílejte, prosím, dítě do školy (rýma, kašel, teplota).

Taneční obor, výuka v nouzovém stavu

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.

Žák přijde do výuky již převlečený do cvičebního oblečení, před sálem se přezuje a věci si odloží v sále na židli. Děti musí dodržet odstup 5 židlí od sebe.

Na WC budou chodit žáci jednotlivě.

U specifických aktivit, kdy dochází k těsnému kontaktu osob (např. tanec, skupinový tanec), obsah a formy vzdělávání přizpůsobí pedagog s důrazem na princip ochrany zdraví.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla.

Prosím rodiče, aby dobře uvážili, zda je dítě schopné dodržet podmínky výuky, aby svým chováním neohrožovalo zdraví ostatních ve skupině.

Při sebemenším podezření na nemoc, neposílejte, prosím, dítě do školy (rýma, kašel, teplota).

Dramatická výchova, výuka v nouzovém stavu

Výuka dramatické výchovy bude od 13. 5. obnovena.

Martina Kolářová

__________

Seznam opatření

Vážení rodiče a žáci ZUŠ, MŠMT zveřejnilo soubor hygienických pokynů povinných pro znovuotevření ZUŠ. Z těchto pokynů vyplývá následující:

 • povolen vstup do budovy bude pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám,
 • žák musí mít při vstupu a pohybu po ZUŠ zakrytá ústa i nos rouškou (nebo jiným ochranným prostředkem),
 • při vstupu do budovy ihned použije dezinfekci (ta bude dostupná na stolečku v atriu),
 • dále je žák povinný mít při sobě sáček na odložení roušky, pokud její odložení bude třeba,
 • po skončení výuky musí opustit ZUŠ v co nejkratším možném čase,
 • žák, který má kašel nebo rýmu nebude vyučován,
 • pokud bude nějakému z žáků naměřena zvýšená teplota, musí si ho zákonný zástupce neprodleně vyzvednout, přičemž žák bude muset čekat v samostatné místnosti,
 • při prvním vstupu do školy musí žák odevzdat svému vyučujícímu čestné prohlášení, podepsané zákonným zástupcem (stáhněte si zde jako PDF, případně ho můžete podepsat před budovou školy – formulář bude ve složce na vstupních dveřích).

__________

Informace AZUŠ ČR k úplatě za vzdělávání v době po vyhlášení nouzového stavu dne 12. 3. 2020

Po komunikaci se Sekcí legislativy a mezinárodních vztahů MŠMT informuje AZUŠ ČR o situacích, které mohou nastat v souvislosti s úplatou za vzdělávání.

1. Žák využije nabízené možnosti vzdělávání na dálku
Probíhá pravidelná komunikace se školou, žák plní úkoly dle možností svých či rodiny, je mu poskytována průběžná zpětná vazba a škola jej formativně hodnotí. Vzdělávání probíhá dle ŠVP tak, aby požadavky na žáky (s přihlédnutím k podpoře rodiny) byly splnitelné v domácím prostředí žáka. Úplata za vzdělávání se nevrací. Žák zůstává dále žákem školy.

2. Žák nevyužije nabízené možnosti vzdělávání na dálku, ale zůstává žákem školy
Zákonní zástupci informovali školu o tomto postupu, nemají možnost zajišťovat vzdělávání na dálku. Žák ale zůstává žákem školy. Úplata za vzdělávání se nevrací. Žák zůstává dále žákem školy.

3. Žák ani jeho zákonní zástupci na výzvy školy nereaguje
Na základě opakovaných výzev školy žák či zákonní zástupci žáka nijak nereagují, škola s nimi nemá kontakt. Úplata za vzdělávání se nevrací. Žák zůstává dále žákem školy.

4. Žák ukončí vzdělávání v ZUŠ
Zákonní zástupci informovali školu o ukončení vzdělávání v ZUŠ. Žák přestává být žákem školy dnem uvedeným v písemném oznámení o ukončení vzdělávání, jinak dnem doručení. Pokud bude žák chtít od září opět navštěvovat ZUŠ, může být znovu přijat ke studiu za podmínek uvedených v § 2 vyhlášky. Ve věci úplaty se postupuje podle § 8 odst. 3 vyhlášky. Podle tohoto ustanovení platí, že ukončí-li žák vzdělávání na základě písemného oznámení z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit. Aktuální mimořádnou situaci lze chápat jako důvod hodný zvláštního zřetele. Žák není hodnocen na vysvědčení.

Pokud ZUŠ poskytuje vzdělávání na dálku, úplata se vrací pouze v případě, že žák ukončí vzdělávání v ZUŠ. V této souvislosti není rozhodné, zda se žák na dálku vzdělává, nebo nereaguje. Situace, kdy žák ukončí vzdělávání, je zpravidla řešena ve školním řádu (vnitřním předpise); ten však nemusí počítat s aktuální mimořádnou situací.

Současnou situaci uzavření přístupu do ZUŠ a vliv na úplatu právní předpisy výslovně neřeší. Jedná se o tzv. vyšší moc. Pokud však ZUŠ neposkytuje vzdělávání na dálku – neposkytuje tedy veřejnou službu – a úplata by se měla vracet. Lze analogicky použít princip „zvláštního zřetele hodné situace" (analogie k § 8 odst. 3 věta druhá vyhlášky 71/2005 Sb.). Považujeme za nesprávné si úplatu ponechat v situaci, kdy škola žádnou službu neposkytuje. Úplata se tedy vrací žákům v oboru, kde neprobíhá výuka na dálku. Tato situace zpravidla ve školním řádu (vnitřním předpise) řešena není, jelikož se nyní jedná o běžně nepředvídatelnou situaci.

V Praze dne 29. 4. 2020
Jindřiška Kudrlová, prezidentka AZUŠ ČR
Tomáš Kolafa, výkonný ředitel AZUŠ ČR

__________

Vážení rodiče a žáci ZUŠ Mohelnice,

s velkou radostí oznamujeme, že dne 11. 5. 2020 se ZUŠ konečně může otevřít. Probíhat ale bude pouze individuální výuka (všechny hudební obory), hromadná výuka (hudební nauka, taneční, výtvarný a dramatický obor, sborový zpěv) je zatím z nařízení vlády stále zrušena. O případných změnách Vás budeme informovat.

Výuka bude probíhat za těchto mimořádných opatření:

1. žáci musí mít při pohybu po ZUŠ roušku (nebo jinak zakrytá ústa a nos)

2. ve třídě o nošení roušky rozhoduje učitel

3. při vstupu do budovy bude pro všechny připravena dezinfekce

4. učitelé budou vybaveni ochrannými štíty pro větší bezpečnost žáků

__________

Srdečně vás zveme na nadcházející koncerty našich žáků. 

Koncert školy proběhne 10. 3. v sále ZUŠ od 17:00, koncert nejmenších žáků pak 26. 3. 2020 opět v sále ZUŠ od 17:00 hodin.

__________

ZUŠ OPEN a ZUŠ Mohelnice

Co je to ZUŠ OPEN?

Celostátní happening základních uměleckých škol ve veřejném prostoru.

 • Dny oslav, sdílené radosti a respektu k unikátnímu systému základního uměleckého vzdělávání.
 • Základní umělecké školy představí to nejlepší ze své práce již potřetí ve dnech 31. 5. a 1. 6. 2019.
 • Program pro širokou veřejnost napříč hudebními obory i žánry po celé České republice zdarma.
 • Hudba, tanec, divadlo, výstavy v podání malých umělců v malých i velkých městech.
 • Pestrá paleta unikátních programů s podporou aktivních umělců a kulturních institucí.
 • Prostor pro setkání žáků, pedagogů, rodičů a všech, kteří mají zájem o umění a kultivaci nejmladší generace.

Základní umělecká škola Mohelnice se k této akci připojila 31. 5. 2019
Začátek: 15.00 Kovárna (pekárna Sázava)

__________

18. ročník Národní soutěže v komorní hře na kytaru

HRADECKÉ GUITARREANDO 2019

V pátek 24. května 2019 se ve velkolepém komplexu Základní umělecké školy Střezina v Hradci Králové konala Národní soutěž v komorní hře na kytaru – letos ve formátu „smíšené komorní soubory s kytarou". K účasti na letošním ročníku se přihlásilo 13 hudebních uskupení z celé České republiky. Mohelnickou ZUŠ reprezentovalo již tradičně sourozenecké duo bratrů Jana a Radomíra Kolářových – DUO DVĚ KÁ.

Podmínkou repertoáru bylo zahrát skladby minimálně ze dvou různých stylových období, což kluci naplnili zařazením skladby J.S.Bacha a dvou současných skladeb. Nástrojové obsazení bylo malým organizačním oříškem - na 2 hráče připadly akustická kytara, klasická kytara, pětistrunné banjo, basová kytara a v souladu s pravidly soutěže byl přidán i zpěv.
Porotu multižánrové a vícenástrojové vystoupení kluků zaujalo, zejména pobavila autorská skladba dua – „Pepa" a náročné skloubení moderní baskytary s klasickou kytarou v případě netradičního podání Bachovy skladby „Inwencija a-moll".

V nabité konkurenci dalších duí, trií i jednoho kvarteta získali kluci výborné 2. místo.
Úspěšně tak zakončili nabitou soutěžní sezónu roku 2019, kdy z každé své účasti oba přivezli některé z nejvyšších ocenění. Klobouk dolů a moc gratulujeme !!!

__________

Další zahraniční vítězství pro kytaristy ZUŠ Mohelnice!

Ve dnech 14.-17.5.2019 probíhal na Slovensku v Dolnom Kubíně již 22. ročník mezinárodního hudebního festivalu Ivana Ballu. V rámci tohoto velkého podniku se konaly dvě významné soutěže - "Klavírna Orava" a „Mladí gitaristi".

Po předchozích soutěžních úspěších se do těchto „vzdálených vod" vydali zkusit štěstí i žáci místní Základní umělecké školy – kytaristé Radomír a Jan Kolářovi.

K účasti na letošním ročníku soutěže ve hře na klasickou kytaru Mladí gitaristi se přihlásilo 67 kytaristů ze Slovenska, Polska, České republiky, Běloruska a Španělska. Vzhledem k blízkosti Dolného Kubína k hranicím s Polskem byl podíl polských hráčů opravdu vysoký – zhruba poloviční. Jejich vysoká kvalita a intenzivní příprava jsou pověstné, očekával se proto lítý boj o nejvyšší umístění...

Hrálo se tradičně zpaměti – bez not a celková délka skladeb musela být zhruba 10 – 13 minut. Mohelničáci obstáli skvěle – Radek získal 1. místo a Honza 3. místo, což je v této již v podstatě evropské konkurenci úžasný výsledek.

__________

__________

12. ročník mezinárodní soutěže TALENT AWARDS 2019

TALENT AWARDS je svým formátem jeden z největších evropských soutěžních projektů představující taneční, sportovní a uměleckou scénu. Soutěže se účastní velké množství talentovaných dětí i dospělých, amatérů i profesionálů.

Na letošní ročník TALENT AWARDS přijeli účastníci z Itálie, Německa, Chorvatska, Ruska, Polska, Slovenska a samozřejmě i z České republiky.

Soutěžní předkolo se konalo v březnu na dvou místech ČR – v Praze a ve Frýdku-Místku. V hudebních oborech reprezentovali ZUŠ Mohelnice kytaristé Radomír a Jan Kolářovi. Získali postup do finále a dne 13. dubna 2019 se tak zúčastnili slavnostního galavečera v Praze, v rámci kterého vystoupilo 118 účastníků z celé Evropy. Finálový večer uváděl známý televizní moderátor Martin Vencl a ocenění vítězům předávala prezidentka soutěže Muna Al Muchantafová.

Jako Duo Dvě Ká kluci získali 1. místo v kategorii Free Style za hudební duet se zpěvem vlastní autorské písně „Pepa", kde se doprovázeli na kytaru a basovou kytaru. K tomu přidali také Vítězství v kategorii Hudební nástroje – kytarový duet se skladbou Johanna Sebastiana Bacha – Inwencija A-moll. V rámci slavnostního galavečera si dali tento duet naslepo – s kytarami za hlavou, s čímž sklidili bouřlivý potlesk a aplaus.

__________

Úspěch našich kytaristů na kytarové soutěži
ve slovenských Bojnicích

Mohelničtí kytaristé na Slovensku 2x zlatí !

Ve dnech 12.-13.2.2019 se na Slovensku v malebném městečku Bojnice v hotelu pod známým zámkem konala Celoslovenská kytarová soutěž Bojnice 2019.

Jedná se o soutěž v individuální hře na klasickou kytaru – s mezinárodní účastí, kterou jednou za 2 roky vyhlašuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. K účasti na letošním ročníku se přihlásilo téměr 50 mladých kytaristů z ČR a SR. Mohelnici a místní Základní uměleckou školu reprezentovali Radomír a Jan Kolářovi.

Soutěž probíhá jako dvoukolová, což přináší hráčům i doprovodu jistou nervozitu, jak se první kolo podaří a zda kytarista postoupí do kola druhého, které se konalo následující den. Porotě, v níž zasedli renomovaní pedagogové nejznámějších slovenských hudebních akademií a konzervatoří, se výkony obou našich kytaristů líbily a postoupili tak do 2. kola. Tam také nezaváhali, zahráli s přehledem nejlépe a oba ve své kategorii získali 1. místo, krásné poháry pro vítěze a Radomír Kolář se stal i absolutním vítězem celé dvoukolové soutěže.

Po dvou letech tak na Slovensku obhájili své prvenství z jara roku 2017, kdy tehdy také oba zvítězili a Radek se poprvé stal laureátem soutěže napříč kategoriemi. Skvělý úspěch, moc gratulujeme!!

__________

Zveme vás na vánoční koncert
19. 12. 2018 od 17 hod. v Kulturním domě

Stáhněte si plakátek ve formátu PDF zde

V rámci vánočního koncertu pořádaného Základní uměleckou školou, Mohelnice budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce školy. Záznamy mohou být zveřejněny na webu organizátora akce. ZUŠ Mohelnice nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

IX. ročník mezinárodní kytarové soutěže PRAGuitarra Clásica 2018

Ve dnech 13. – 15. dubna 2018 se v Praze na Gymnáziu a hudební škole Hlavního města Prahy konala mezinárodní kytarová soutěž ve hře na klasickou kytaru PRAGuitarra Clásica 2018. Na letošní ročník této (v kytarových kruzích již věhlasné) soutěže se přihlásilo rekordních 100 účastníků, čímž byla kapacita soutěže naplněna ještě před uplynutím termínu a další přihlášky již nemohly být podávány. Punc mezinárodnosti potvrdila přítomnost hráčů ze slovenských Košic, Ruska či vzdálených německých Brém.

Tohoto klání se zúčastnili i žáci Základní umělecké školy Mohelnice – kytarové třídy p. učitele Miroslava Vituly - Radomír a Jan Kolářovi.

Díky vysokému počtu přihlášených byly všechny soutěžní kategorie nebývale početné. Výsledkem si v této široké konkurenci nemohl mít nikdo předem jistý. Zejména v nejstarší kategorii, ve které hrál i Radek Kolář, byla tak vysoká hráčská úroveň, že v podstatě každý mohl být považován za hotového koncertního mistra.

Po třídenním soutěžním kolotoči jsme tak byli moc rádi, že Honza Kolář do Mohelnice přiváží výborné 2. místo, stejně jako jeho starší bratr Radek Kolář – také 2. místo.

Národní soutěž v komorní hře - Hradecké Guitarreando 2018

      V pátek 18.5.2018 se v Hradci Králové na Základní umělecké škole Střezina konal již 17. ročník národní soutěže v komorní hře na kytaru, kterého se za naši ZUŠ Mohelnice zúčastnilo také sourozenecké Duo 2 Ká – Radomír a Jan Kolářovi z kytarové třídy pana učitele Miroslava Vituly.

     Ke klání v letošním ročníku tohoto kytarového svátku se přihlásilo 26 souborů z celé České republiky, což představovalo 88 soutěžících z 21 ZUŠ. Komorní hra zahrnuje hru na kytaru ve vícečetných souborech – soutěžila dua, tria, kvarteta, sexteto i septeto.

     Původně měly být soutěžní kategorie rozděleny na 1/ dua  a  2/ tria - noneta, k čemuž bohužel nakonec nedošlo. A tak jasně nad méněčetnými tělesy převládla velkolepá atmosféra vícečetných těles, jejichž zvučnost a hlasitost mnoha kytar jistě způsobí v člověku „větší chvění“, než dokáží třeba jen 2 kytary.

     Přesto se kluci Kolářovi nenechali konkurenty zastrašit a předvedli opravdu skvělý výkon. Všechny 4 soutěžní skladby zahráli zkušeně a bezchybně. Porota jim za to udělila 3. místo – mezi duety tak byli vlastně první. Dobrá práce !

 

A zajímavost na závěr: Kytarové soubory patří na Základních uměleckých školách k prestižním záležitostem – viděli jsme, že tato vícečetná tělesa často vedou ředitelé velkých a úspěšných ZUŠ jako svou vrcholnou disciplínu. Tomu také odpovídalo složení poroty – vždyť  všech 5 členů odborné poroty patří k české kytarové špičce a učí na největších hudebních konzervatořích v ČR (Petr Saidl – Konzervatoř Pardubice a HAMU Praha, Ozren Mutak – Konzervatoř Plzeň, Václav Kučera – Konzervatoř Praha, Ondřej Gilig – Janáčkova konzervatoř Ostrava, Petr Vít – Konzervatoř Brno) – tedy kytaroví odborníci na slovo vzatí…

Základní umělecká škola Mohelnice získala ocenění od Olomouckého kraje

Dne 17.10. 2017 v rámci ocenění Talent Olomouckého kraje 2017, získala ZUŠ Mohelnice v uměleckém oboru 1. místo. Olomoucký kraj tímto oceňuje školy našeho kraje, kde v uměleckém oboru byly oceněny 3 školy.  ZUŠ Mohelnice získala 1. místo, a to  za péči o talentované žáky a za podporu nutnou k dosažení jejich významných úspěchů v soutěžích v roce 2017. Tato  pocta není jen  pro ZUŠ, ale také pro město Mohelnice, že se i v silné  konkurenci  velkých olomouckých škol ZUŠ Mohelnice dokázala takto významně prosadit. 

Navíc v rámci akce „Talent Olomouckého kraje 2017“ byli v uměleckém oboru  oceněni 2 žáci ZUŠ Mohelnice – Jan Kolář v II. kategorii druhým místem a Radomír Kolář v I. kategorii, kde získal I. místo. 

Za všechna tato významná ocenění bych ráda poděkovala nejen těmto oceněným žákům, ale i jejich pedagogovi Miroslavu Vitulovi za vynikající pedagogickou činnost.

 

Jana Filipková
ředitelka ZUŠ

Mohelnické mažoretky ZUŠ Mohelnice ve Francii

Mohelnické mažoretky ZUŠ Mohelnice se začátkem června tohoto roku zúčastnily Mezinárodního hudebního festivalu ve Francii. ho hudebníci a tanečníci z celé Evropy. Celý festival za účasti hudebníků a tanečníků z celé Evropy probíhal souběžně v několika městech a vyvrcholil ve městě Estaires v pondělí 5.června na francouzský státní svátek.

Mohelnické mažoretky navštívily Paříž, kde se  prošly se kolem Eiffelovy věže, kterou si vyfotily z Place du Trocadéro, prošly se po Champs-élysées a návštěvu zakončily v Louvru.

Večer je čekal první průvod v malém městečku Juilly poblíž Paříže. Zde nás přivítal hlavní pořadatel celého festivalu a pozval všechny na malý raut.

Další den čekalo mažoretky městečko Le Bizet – Comines, které má tu zvláštnost, že polovina je francouzská a polovina belgická. Středem města prochází státní hranice Francie a Belgie. Zde se mažoretky účastnily průvodu a mnoha vystoupení, která sklidila veliký ohlas. Celou akci sledovali i zástupci tisku a fotografové, kteří si mažoretky fotili po celý průvod.

Závěr celého festivalu byl ve městě Estaires. Zde byl průvod velkolepý. Byly zde soubory z Maďarska, Chorvatska, Holandska, Francie, Belgie a také úžasná černošská skupina. Hlavní dominantou průvodu byly obří loutky a osel, který je jejich znakem. Závěrečné vystoupení bylo před hlavní tribunou, kde soubory předváděly, to nejlepší, ze svého repertoáru a nutno podotknout, se bylo na co dívat. Mohelnické mažoretky si velmi rychle získaly přízeň diváků a sklidily veliký a zasloužený potlesk.

Závěr byl smutný i veselý. Všechny jsme se už těšily domů a při tom nerady opouštěly krásnou atmosféru, kterou nám místní lidé vytvořili.

Na závěr patří poděkování Mohelnickým mažoretkám ZUŠ Mohelnice za výbornou reprezentaci v zahraničí, ředitelce ZUŠ Mohelnice Janě Filipkové, městu Mohelnice a v neposlední řadě všem rodičům, kteří nám pomáhají.

HP

__________

Naši kytaristé v celostátním finále soutěže ZUŠ 3x zlatí !!

Ve dnech 19. – 21.5.2017 se naši žáci Jan a Radomír Kolářovi zúčastnili ústředního kola národní soutěže žáků ZUŠ ve hře na kytaru vyhlášené MŠMT České republiky, které se konalo v Plzni.

V sobotu probíhala soutěž jednotlivců, kde Honza v kategorii do 12 let získal 1. místo a Radek v kategorii do 16 let také 1. místo.

Oba kluci však za Olomoucký kraj postoupili do národního finále i v soutěži kytarových uskupení - jako Duo 2 Ká. V neděli tak absolvovali ještě soutěž kytarových duí v kategorii s věkovým průměrem 14 – 16 let, ve které byli nejmladší. A získali opět 1. místo !

Zakončili tak letošní náročnou soutěžní sezónu, ve které se od ledna do května zúčastnili celkem 7 soutěží a v podstatě z každé dovezli vrcholné umístění. Nyní už je čekají „jen“ letní koncerty, takže jim přejeme hodně spokojených posluchačů.

(LK)

__________

Základní umělecká škola Mohelnice slaví další úspěch.

Dne 4. května 2017 se konala v Poličce celostátní soutěžní přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů, mj. i ve hře na klavír. Soutěž probíhala v koncertním sále Tylova domu, kde si soutěžící mohli zahrát na koncertní klavír značky Petrof.  V  kategorii 11-12 let vystupovalo 35 dětí, proto považujeme za úspěch, že žák Daniel Palla ze Základní umělecké školy v Mohelnici získal v tak silné konkurenci bronzové pásmo. Tímto mu gratulujeme a přeje mnoho dalších úspěchů!Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na kytaru:

Miroslav Vitula získal ocenění „nejúspěšnější pedagog krajského kola“

     V úterý 11. dubna 2017 se v nově zrekonstruované a prostorné budově Základní umělecké školy v Zábřehu konalo krajské kolo Národní soutěže žáků ZUŠ vyhlášené MŠMT ČR ve hře na kytaru. Tohoto krajského kola se celkově zúčastnilo 29 jednotlivců a 8 kytarových uskupení.

     Mohelnickou ZUŠ reprezentovali žáci, kteří postoupili s 1. cenou z březnového okresního kola – Radomír Kolář, Jan Kolář, Vít Štaigl. Kluci Kolářovi ještě soutěžili v komorní hře jako Duo 2 Ká.

      Bez nadsázky lze říci, že ZUŠ Mohelnice byla nejúspěšnější ze všech ZUŠ Olomouckého kraje, protože všichni tři naši zástupci i v krajském kole svou kategorii vyhráli a získali postup do ústředního kola.

     Sourozenecké Duo 2 Ká získalo také 1. cenu a dokonce i postup do ústředního kola – ten podle pravidel soutěže získává pouze 1 soubor ze všech uskupení a to napříč věkovými i početními kategoriemi. Takže rovněž skvělý výsledek. No a navíc byl ještě Radomír Kolář vyhodnocen absolutním vítězem krajského kola.

     Tohoto úspěchu mohelnických dětí si všimla i porota a jejich učiteli hry na kytaru panu Miroslavu Vitulovi udělila zvláštní ocenění – nejúspěšnější pedagog krajského kola.

Zde naleznete odkaz na obdržené diplomy:

Radomír Kolář 1. cena - Krajské kolo

Jan Kolář 1. cena - Krajské kolo

Duo 2 Ka 1. Cena - Krajské kolo

Absolutní vítěz - Krajske kolo

 

Všem moc gratulujeme !!!


Mohelničtí vyhráli celoslovenskou kytarovou soutěž

Ve dnech 23. - 24. března 2017 se na Slovensku v lázeňském městečku Bojnice (okres Prievidza) konala „Celoslovenská gitarová súťaž Bojnice 2017“, které se mohli účastnit i mladí kytaristé ze zahraničí. Soutěž vyhlašuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a je tak obdobou naší národní soutěže žáků základních uměleckých škol vyhlašované českým MŠMT. Mezi 62 účastníky byli i zástupci z České republiky – tradičně ze ZUŠ Zruč nad Sázavou a premiérově také ze ZUŠ Mohelnice.

Protože kytaristé mají letos u nás také svou celonárodní soutěž, vyrazili tedy zástupci ZUŠ Mohelnice Jan a Radomír Kolářovi „na zkušenou“ k našim východním sousedům…

Na Slovensku má kytarové klání trochu jiný koncept i způsob vyhodnocení. Nejmladší kategorie jsou jednokolové. Od II. kategorie výše je soutěž koncipována jako dvoukolová. První kolo tak oba kluci úspěšně absolvovali ve čtvrtek, druhé soutěžní vystoupení je čekalo den následující. Své přihlášené skladby zahráli oba dny skvěle a tak napjatě očekávali páteční podvečerní vyhodnocení.

Ve slovenské soutěži jsou kytaristé hodnoceni tak, že všichni, kterým se soutěž „podaří“, jsou oceněni „zlatým pásmem“. Ti, kterým se soutěž „až tak nepodaří“, jsou ohodnoceni „stříbrným pásmem“. V tom Radek ani Honza jmenováni nebyli - ano, skončili tedy ve zlatém pásmu. Ale tím radost nekončila, Honza ve své II. kategorii získal skvělé 1. místo, společně s jednou slovenskou slečnou – a to protože měli oba úplně stejný počet bodů.

Radek pak ve IV. kategorii získal také 1. místo a dokonce byl za svůj opravdu jedinečný výkon porotou vyhodnocen laureátem soutěže. Jako laureát soutěže obdržel cenu od Hudobné a umelecké akademie Jána Albrechta, která jej mj. pozvala k vystoupení na úvodním koncertě 9. ročníku Mezinárodních interpretačních dní klasické kytarové hry v Banskej Štiavnici.

Je to skutečně veliký úspěch, vždyť málokdo by čekal, že na celoslovenské kytarové soutěži budou porotci ochotni udělit mety nejvyšší „návštěvníkům z Čech“. Kluci si to opravdu zasloužili a jejich letitá píle a trénink nyní přinesly své ovoce. Jistě je to pro ně krásný zážitek a příjemná vzpomínka na chvíle strávené v malebném městečku Bojnice.

Děkujeme pedagogům, kteří se podíleli na přípravě kluků na soutěže, ZUŠ i Městu Mohelnice, které díky dotačnímu programu umožňuje nadaným dětem účastnit se těchto vrcholných soutěží.

(L.K.)


Zveme na čtvrtý koncert letošního školního roku

Praguitarra Clássica – velký úspěch mohelnických kytaristů

Ve dnech 2. – 4. března 2017 se v koncertním sále Gymnázia a Hudební školy hlavního města Prahy konal již VIII. ročník prestižní soutěže ve hře na kytaru PRAGuitarra Clássica.

O rostoucím věhlasu soutěže svědčí i vzrůstající počet soutěžících, kdy šestého ročníku se zúčastnilo zhruba 60 hráčů, sedmého cca 70 a tohoto osmého již na 80 nadaných kytaristů - tradičně nejen z České republiky, ale i z Ruska, Polska, Slovenska a Lucemburska.

Po loňských úspěších si tuto událost opět nenechali ujít ani místní šikovní kytaristé - zástupci ZUŠ Mohelnice – Radomír a Jan Kolářovi.

Páteční klání patřilo 20 zástupcům II. kategorie, mezi nimiž byl i mladší z bratrů Kolářových – Honza. Své čtyři soutěžní skladby zahrál skvěle a porota mu za povedený výkon udělila I. cenu. Také byl pozván k vystoupení na sobotním podvečerním Koncertu vítězů, který veřejnosti představuje všechny hráče umístěné na 1. místech. 

Plni napětí jsme v sobotu dorazili do koncertního sálu na soutěž IV. kategorie, v níž mezi 14 přihlášenými vystupoval náš druhý mohelnický zástupce – Radek Kolář. Jeho hráčský výkon byl vynikající, hodný i vítězství, avšak porota mu udělila „jen“ II. cenu. To je v rámci této špičky vlastně skvělý výsledek. A navrch ještě získal cenu poroty za mimořádné provedení skladby I. Albénize „Asturias“.

Pro malou mohelnickou ZUŠ je to jistě historický úspěch. Vždyť oba kluci byli ve svých kategoriích těmi mladšími – každá kategorie totiž zahrnovala 2 ročníky narození. Prosadili se tedy mezi i o rok staršími hráči a Radek i mezi studenty 1. a 2. ročníků prestižních hudebních škol a konzervatoří. S tím je spojena velká dřina a píle, kterou představuje každodenní trénink.

Slovy předsedy poroty – profesora Štěpána Raka: „A to je v dnešní době, kdy děti nic nebaví a drtivá většina tráví volný čas jen u počítačů, výjimečné a patří jim za to obdiv. Vždyť kdo v budoucnu bude schopen přinést trochu povznesení pro naše unavené duše, než tito mladí nadaní umělci… Byla radost Vám porotcovat.“
(L.K.)

Okresní kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na klavír

Dne 22.2.2017 se v ZUŠ Mohelnice konalo okresní kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na klavír. Celkem soutěžilo 32 žáků ze ZUŠ z Mohelnice, Šumperku, Zábřehu a Loštic.

Naši školu reprezentovali 4 žáci. Nejmladší soutěžící byla Simona Pallová, která získala 2. místo. Zástupce I. kategorie byl David Till, který získal 1. místo s postupem do krajského kola, které se koná v Uničově. Další soutěžící byl Ondřej Bravenec, který v III. kategorii získal 3. místo. Poslední žákyní, která se účastnila soutěže byla Tereza Nosková, která soutěžila za VI. kategorii a získala 3. místo.

Všem soutěžícím žákům děkuji za reprezentaci školy a poděkování také patří vyučujícím, kteří žáky na soutěž připravili. Byli to Olga Pallová, MgA. Petr Vacek a Mgr. Jan Podkalský. Velké poděkování patří i Olomouckému kraji, který věnoval soutěžícím žákům do soutěže ceny. 

David Till ze třídy p. uč. Mgr. Jana Podskalského získal 1. místo s postupem do krajského kola

Z leva Simona Pallová získala 2. místo ze třídy BcA. Petra Vacka a Ondřej Bravenec získal 3. místo ze třídy p. uč. Olgy Pallové.

Jana Filipková
Ředitelka ZUŠ Mohelnice

Zveme na čtvrtý koncert letošního školního roku

Zveme na třetí koncert letošního školního roku

 
__________

Video z vánočního koncertu ZUŠ Mohelnice

__________

___

___

___

 

___

Mohelnický talent - fotogalerie

 

Konec školního roku děti výtvarného oboru oslavily pobytem v přírodě
spojeným s malováním a tvorbou v krajině.
Jednalo se o třídenní kurz (19. až 21.6.2023), na kterém se vystřídaly
děti všech věkových kategorií. Byli jsme na Nových Mlýnech, ve vodáckém
tábořišti Stodola.

Základní umělecká škola, Mohelnice, Náměstí Svobody 15, 789 85 Mohelnice / tel.: ředitelka 583 430 179, kancelář 583 430 694