Aktuality

Upozornění rodičům

Upozorňujeme rodiče, že stále platí nařízení MŠMT ohledně hygienických pokynů, podle kterých

NIKDO S PŘÍZNAKY INFEKCE DÝCHACÍCH CEST, KTERÉ BY MOHLY ODPOVÍDAT ZNÁMÝM PŘÍZNAKŮM COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), NESMÍ DO ŠKOLY VSTOUPIT.

Děkujeme za dodržování.

__________

__________

Organizace výuky ZUŠ Mohelnice od 1.9.2021

Škola bude otevřená od 9.00 k domluvě rozvrhů.

Rozpis nově příchozích žáků a přestupy žáků k novým pedagogům budou k dispozici na nástěnce při vstupu do školy.

S těmito vyučujícími se lze domlouvat pouze v těchto dnech:

Vyučující Jana Plavnická – čtvrtek, pátek

Vyučující Daniel Štědroň – pátek

Vyučující Antonín Štěpán – pondělí, úterý, středa, čtvrtek

__________

__________

Výtvarný obor přijímá nové žáky

Zveme nové zájemce o výtvarnou tvorbu a výtvarný svět. Přijímáme děti od 5 let.

Výtvarný obor nabízí:

 • Krásný a prostorný ateliér.
 • Tvůrčí prostředí.
 • Kvalitní výbavu a materiál (malířské stojany, grafický lis, keramická pec a další).
 • Individuální přístup k dětem.
 • Rozvíjení dětské fantazie a kreativity.
 • Zlepšení jemné motoriky rukou (úchop, spolupráce rukou).
 • Výuku výtvarných technik (malba, kresba, modelování, grafika, prostorová a akční tvorba, práce v krajině).
 • Přátelskou atmosféru v malém kolektivu (skupiny 12 dětí).
 • Výlety a práci v plenéru.
 • Přípravu žáků ke studiu středních a vysokých uměleckých škol, zvládnutí talentových zkoušek.

Vyučuje Mgr. Vendula Johnová, tel. 775/ 31 66 44

__________

Letní soutěž s tričkem ZUŠ Mohelnice!

Klikněte na obrázek pro podrobnější informace.

__________

Zápis na školní rok 2021/2022
pro žáky od 5 let věku

HUDEBNÍ, TANEČNÍ,VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Pátek 4. června

Sobota 5. června

Pátek 11. června

Vše podrobně na www.zusmohelnice.cz

Součástí zápisu je talentová zkouška.

ZUŠ Mohelnice, náměstí Svobody 15, Mohelnice

Těšíme se na nové talenty.

__________

Obnova prezenční výuky

S radostí oznamujeme všem našim žákům a jejich rodičům, že OD PONDĚLÍ 24.5.2021 SE PLNĚ OBNOVUJE PREZENČNÍ VÝUKA NA ZUŠ. Platí to i pro nauky, výtvarný obor, taneční obor a literárně dramatický obor.

Výuka bude stále probíhat za přísných hygienických podmínek, rodičům a doprovodu žáků není povolen vstup do budovy školy.

Těšíme se…

__________

Vyjádření Asociace ZUŠ k úplatě za vzdělávání

Oficiální vyjádření Asociace základních uměleckých škol k úplatě za vzdělávání je ke stažení ve formátu PDF zde.

__________

Od 4. 1. 2021 opět distančně

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 4.1.2021 bude opět probíhat výuka na ZUŠ DISTANČNÍ FORMOU, a to do odvolání.

O zvolené formě distanční výuky budete informováni jednotlivými pedagogy.

VŠE DOBRÉ V ROCE 2021 PŘEJE KOLEKTIV ZUŠ.

__________

Od 25. 11. 2020 obnovena individuální výuka

Vážení rodiče, od středy 25. 11. 2020 bude na ZUŠ obnovena individuální výuka (jeden žák × jeden učitel). Hudební nauka, dramatický obor, výtvarný obor, taneční obor a sbor budou i nadále vyučovány pouze distančně. Děkujeme za pochopení.

__________

Přechod na distanční výuku

Dle nařízení vlády se "omezuje provoz základních uměleckých škol a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole, a to do dne 25. října 2020".

DLE TOHOTO NAŘÍZENÍ PŘECHÁZÍ OD 14.10.2020 VZDĚLÁVÁNÍ NA NAŠÍ ŠKOLE NA DISTANČNÍ VÝUKU.

VHODNOU FORMU DISTANČNÍ VÝUKY SI VOLÍ SAMI PEDAGOGOVÉ.

RODIČE BUDOU V TOMTO SMĚRU KONKRÉTNÍMI PEDAGOGY KONTAKTOVÁNÍ A INFORMOVÁNI.

__________

Vážení rodiče, milé děti,

vzhledem k nařízení vlády bude, omlouváme se, od 12. října 2020 výtvarný obor na ZUŠ v Mohelnici vyučován distančně, neboli na dálku.

Děti byly v době "normální výuky" poučeny, že budou dostávat zadání formou témat, a to jednou týdně, stejně jako navštěvují výtvarný obor. Témata budou zavěšena na stránkách naší školy ZUŠ Mohelnice - aktuality, vlevo v řádku Výuka on line, Výtvarný obor doma. Budeme pokračovat stejným způsobem, jako to bylo na jaře 2020. Témata z jara jsou označena jako Pracovní listč.1 až 6. Můžete je rovněž použít k inspiraci v těchto podzimních dnech, např. tento týden.

Přeji poklidné podzimní dny plné barev a hřejivého tepla domova,

s pozdravem Vendula Johnová

__________

Upozornění rodičům

Upozorňujeme rodiče, že stále platí nařízení MŠMT ohledně hygienických pokynů, podle kterých:

„NIKDO S PŘÍZNAKY INFEKCE DÝCHACÍCH CEST, KTERÉ BY MOHLY ODPOVÍDAT ZNÁMÝM PŘÍZNAKŮM COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), NESMÍ DO ŠKOLY VSTOUPIT.“

Děkujeme za dodržování.

__________

Taneční obor přijímá nové žáky

__________

Přijímáme žáky do oboru Hra na akordeon

__________

Přijmeme žáky do oboru Sólový zpěv

__________

Přijmeme pro školní rok 2020/2021
žáky na výuku zobcové flétny

Zobcová flétna je skvělou volbou pro začínající hudebníky, tedy i pro malé děti, které s hrou na hudební nástroj právě začínají. Výhodou tohoto nástroje je také rychlá možnost zapojit se do souborové hry.

Hra na zobcovou flétnu je používána i jako prostředek pro zlepšení dýchacích obtíží u dětí. S touto metodou přišel v 70. letech 20. století Václav Žilka, který vycházel z praxe amerického lékaře Meyera Markse. Při hraní se děti naučí lépe ovládat svůj dech, dochází k pročištění dýchacích cest a cvičí se kapacita plic.

Kontaktní informace: jfilipkova@spk.cz

Mobil: 736 782 850

__________

Přijímací řízení, literárně-dramatický obor

Literárně dramatický obor zve od pondělí 8.6. do pátku 12.6. NA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ na školní rok 2020/2021:

1. do MALÉHO DRAMAŤÁČKU, který je určený pro PŘEDŠKOLNÍ DĚTI, a to od 5. roku věku dítěte. Náplní není hraní divadla, ale HRA JAKO TAKOVÁ. Hrajeme si NA VŠECHNO, při tom zpíváme, tančíme, kreslíme, snažíme se hezky mluvit, zvykáme si na hru v kolektivu a při hře nikdo ani nepostřehne, že se něco učíme...

2. do DRAMAŤÁČKU, který je určený PRO DĚTI 1., 2. a 3. tříd. Zde se již zabýváme cílenou hrou vedoucí k malým divadelním tvarům, určeným především pro práci v hodině, nikoliv pro veřejné vystupování. Hru stále doprovází mluvní, hudební, pohybové a výtvarné aktivity.

3. do souboru "SUPERDĚCKA", který je určený PRO DĚTI 4. a 5. tříd. Soubor bude pracovat na jednoduchých divadelních tvarech, které již mohou vyústit ve veřejné vystupování.

4. do souboru "DRAMATICKÉ CUKETKY", který je určený PRO DĚTI 6. a 7. tříd, jehož tvorba na divadelním tvaru je již cílená a určená především pro veřejné vystupování.

Přihlášky lze podat elektronicky, jsou k dispozici na stránkách školy, nebo přijít osobně v přijímacím týdnu do divadelní zkušebny literárně dramatického oboru v přízemí školy. V době přijímacího řízení je rodičům do budovy školy VSTUP POVOLEN, a to s rouškou. V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na e-mail kolarova@spk.cz.

Na děti se těší
Martina Kolářová

__________

Přijímací řízení, výtvarný obor

Vážení rodiče, vzhledem k nutnosti dodržení současných hygienických opatření, bude přijímací řízení probíhat v následujících krocích.

Rodiče nového žáka se nejprve ohlásí telefonicky paní ředitelce Janě Filipkové na tel.736 782 850

Fyzicky se dostaví do výtvarného ateliéru po výuce, to zn. v 16h a to ve dnech úterý 9. 6. 2020 a ve čtvrtek 11. 6. 2020, počítejte přibližně do 16.30h.

Každý žák si přinese výtvarné práce, kterými by se rád prezentoval. (Práce si zase odnese.)

Doprovod (pouze jeden z rodičů) i žák u vstupu do budovy vyplní čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, volné formuláře najdete v poštovní schránce u vchodových dveří.

Přijímací řízení v ZUŠ Mohelnice
(hudební, taneční a dramatický obor)

Pravidla:

1) Vstup do budovy je povolen pouze jednomu doprovodu, všichni musí mít roušku nebo jinou ochranu obličeje. Při vstupu použijte prosím dezinfekci.

2) Ve schránce najdete čestné prohlášení o bezinfekčnosti, které musí mít podepsané nejen rodič, ale i dítě.

3) Na chodbách školy prosím o dodržování odstupů, minimálně 1,5 m.

Uchazeči do tanečního oboru se dostaví od pondělí 8.6. až 11.6. na internát OA, kde má taneční obor pobočku, a to v čase od 14.00–16.30.

__________

Úspěch Jiřího Peškara v soutěži LDO

V tomto školním roce měla proběhnout soutěž ZUŠ, literárně dramatických oborů, a to konkrétně ve slovesném (literárním) psaném projevu. Vlivem nastalých událostí a jako všechny soutěže, byla i tato zrušena na celostátní úrovni. Ale protože slovesné práce dětí byly do krajského kola odevzdány ještě před karanténou, porota na krajské úrovni v Olomouci si řekla, že by bylo škoda, kdyby se vyhodnocení těchto prací neuskutečnilo, zasedla i v době karantény a bez nároku na honorář vyhodnotila tyto literární prvotiny žáků ZUŠ z olomouckého kraje. Nakonec ocenila 6 žáků, jejich práce budou oceněny tím, že budou zveřejněny v novinách.

Jsme rádi, že mezi těmito oceněnými byl i žák naší ZUŠ JIŘÍ PEŠKAR, který soutěžil se svou sbírkou básnických prvotin „BÁSNĚ PRO BLÁZNIVOU LETNÍ HOLKU". V této sbírce se inspiroval básnickou sbírkou Václava Hraběte „Blues pro bláznivou letní holku".
Myslím, že je třeba ocenit tento krok poroty v Olomouci, že nezahodila snahu dětí v tak málo frekventované činnosti, jakou literární psaní bezesporu je. A dále je také potřeba poděkovat Jiřímu Peškarovi za jeho téměř rokapůlroční práci na této sbírce...
...JSEM RÁDA, ŽE ZÁZRAKY SE OBČAS DĚJÍ...

Martina Kolářová, LDO

...uvádím zde se svolením autora jednu báseň. Nutno podotknout, že Jiřímu Peškarovi je již 18 let.

Jiří Peškar
...
Už je to celých
dvacetpět minut
co jsme se loučili
a vůně tvého parfému
vyléčila mou duši od všech strastí
-
Sedím na lavičce před nádražím
už projíždí poslední tramvaj
číslo pět do stanice nebe
a nad hlavou
mi hraje nádherná rapsodie hvězd
do mých zrzavých vlasů
se líně vlíná
modravý kouř z cigarety
-
Ruka tiskne násadu
pero krvácí na starý papír
inkoustovou krev veršů
do starého sešitu neposlušného studenta
bezbranný zamilovaný princ loudí pohledem
špetku důstojnosti
aby mohl pochopit proč chudý pianista
hraje v kabaretu swing
Tvá nepřítomnost se odráží
na čiré hladině citů
jako utrpení
-
Vagony se řadí za sebou na šesté koleji
vlak odjíždí
dívám se jen jak mi v dálce
mizí můj poslední vlak
-
Zahazuji svou cigaretu která uboze
dýmá vycházím z nádraží...
budu bloudit uličkami a podchody
a poslouchat toho chudého
pianistu jak preluduje v
kabaretu swing za skleničku
vína...

__________

Hudební nauka, výuka v nouzovém stavu

Vážení rodiče a žáci ZUŠ,

s politováním Vám oznamujeme, že hudební nauka je zrušena až do konce tohoto školního roku. Z důvodu prostor nejsme bohužel schopni zajistit dostatečné rozestupy mezi žáky, které jsou k zahájení výuky potřebné. Kvůli ochraně zdraví žáků, výuka tedy nebude probíhat standartním způsobem. Materiály a cvičení k hudební nauce najdete i nadále zde na webu školy.

Výtvarný obor, výuka v nouzovém stavu

Žák přijde do výuky z domu již převlečený do pracovního oblečení, aby se nemusel zdržovat v šatně, kde není možné dodržovat odstupy.

V tomto čase se vyjímečně žáci nebudou muset přezouvat.

Své osobní věci, svačinu a pití, bude mít každý v igelitce zavěšené na své lavici.

Po příchodu do ateliéru si každý sedne na své místo, lavice budou přichystané v dostatečném odstupu.

Začátek hodiny, motivace a závěrečné hodnocení nebude probíhat tak, jak jsme zvyklý: skupinově na gauči, ale individuálně v lavicích.

Při ukázkách výtvarných technik ve skupině, kdy není možné dodržovat odstup, budou děti muset mít roušky.

Při pohybu po třídě budou muset děti být schopné dodržovat rozestupy, čekat až se uvolní místo např. u umyvadla, u barev apod.

Na WC bude chodit každý sám.

Součástí hodin budou také individuální konzultace domácích prací, které děti vytvořily doma. Každý, ať si práce přinese.

Prosím rodiče, aby dobře uvážili, zda je dítě schopné dodržet podmínky výuky, aby svým chováním neohrožovalo zdraví ostatních ve skupině.

Při sebemenším podezření na nemoc, neposílejte, prosím, dítě do školy (rýma, kašel, teplota).

Taneční obor, výuka v nouzovém stavu

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.

Žák přijde do výuky již převlečený do cvičebního oblečení, před sálem se přezuje a věci si odloží v sále na židli. Děti musí dodržet odstup 5 židlí od sebe.

Na WC budou chodit žáci jednotlivě.

U specifických aktivit, kdy dochází k těsnému kontaktu osob (např. tanec, skupinový tanec), obsah a formy vzdělávání přizpůsobí pedagog s důrazem na princip ochrany zdraví.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla.

Prosím rodiče, aby dobře uvážili, zda je dítě schopné dodržet podmínky výuky, aby svým chováním neohrožovalo zdraví ostatních ve skupině.

Při sebemenším podezření na nemoc, neposílejte, prosím, dítě do školy (rýma, kašel, teplota).

Dramatická výchova, výuka v nouzovém stavu

Výuka dramatické výchovy bude od 13. 5. obnovena.

Martina Kolářová

__________

Seznam opatření

Vážení rodiče a žáci ZUŠ, MŠMT zveřejnilo soubor hygienických pokynů povinných pro znovuotevření ZUŠ. Z těchto pokynů vyplývá následující:

 • povolen vstup do budovy bude pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám,
 • žák musí mít při vstupu a pohybu po ZUŠ zakrytá ústa i nos rouškou (nebo jiným ochranným prostředkem),
 • při vstupu do budovy ihned použije dezinfekci (ta bude dostupná na stolečku v atriu),
 • dále je žák povinný mít při sobě sáček na odložení roušky, pokud její odložení bude třeba,
 • po skončení výuky musí opustit ZUŠ v co nejkratším možném čase,
 • žák, který má kašel nebo rýmu nebude vyučován,
 • pokud bude nějakému z žáků naměřena zvýšená teplota, musí si ho zákonný zástupce neprodleně vyzvednout, přičemž žák bude muset čekat v samostatné místnosti,
 • při prvním vstupu do školy musí žák odevzdat svému vyučujícímu čestné prohlášení, podepsané zákonným zástupcem (stáhněte si zde jako PDF, případně ho můžete podepsat před budovou školy – formulář bude ve složce na vstupních dveřích).

__________

Informace AZUŠ ČR k úplatě za vzdělávání v době po vyhlášení nouzového stavu dne 12. 3. 2020

Po komunikaci se Sekcí legislativy a mezinárodních vztahů MŠMT informuje AZUŠ ČR o situacích, které mohou nastat v souvislosti s úplatou za vzdělávání.

1. Žák využije nabízené možnosti vzdělávání na dálku
Probíhá pravidelná komunikace se školou, žák plní úkoly dle možností svých či rodiny, je mu poskytována průběžná zpětná vazba a škola jej formativně hodnotí. Vzdělávání probíhá dle ŠVP tak, aby požadavky na žáky (s přihlédnutím k podpoře rodiny) byly splnitelné v domácím prostředí žáka. Úplata za vzdělávání se nevrací. Žák zůstává dále žákem školy.

2. Žák nevyužije nabízené možnosti vzdělávání na dálku, ale zůstává žákem školy
Zákonní zástupci informovali školu o tomto postupu, nemají možnost zajišťovat vzdělávání na dálku. Žák ale zůstává žákem školy. Úplata za vzdělávání se nevrací. Žák zůstává dále žákem školy.

3. Žák ani jeho zákonní zástupci na výzvy školy nereaguje
Na základě opakovaných výzev školy žák či zákonní zástupci žáka nijak nereagují, škola s nimi nemá kontakt. Úplata za vzdělávání se nevrací. Žák zůstává dále žákem školy.

4. Žák ukončí vzdělávání v ZUŠ
Zákonní zástupci informovali školu o ukončení vzdělávání v ZUŠ. Žák přestává být žákem školy dnem uvedeným v písemném oznámení o ukončení vzdělávání, jinak dnem doručení. Pokud bude žák chtít od září opět navštěvovat ZUŠ, může být znovu přijat ke studiu za podmínek uvedených v § 2 vyhlášky. Ve věci úplaty se postupuje podle § 8 odst. 3 vyhlášky. Podle tohoto ustanovení platí, že ukončí-li žák vzdělávání na základě písemného oznámení z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit. Aktuální mimořádnou situaci lze chápat jako důvod hodný zvláštního zřetele. Žák není hodnocen na vysvědčení.

Pokud ZUŠ poskytuje vzdělávání na dálku, úplata se vrací pouze v případě, že žák ukončí vzdělávání v ZUŠ. V této souvislosti není rozhodné, zda se žák na dálku vzdělává, nebo nereaguje. Situace, kdy žák ukončí vzdělávání, je zpravidla řešena ve školním řádu (vnitřním předpise); ten však nemusí počítat s aktuální mimořádnou situací.

Současnou situaci uzavření přístupu do ZUŠ a vliv na úplatu právní předpisy výslovně neřeší. Jedná se o tzv. vyšší moc. Pokud však ZUŠ neposkytuje vzdělávání na dálku – neposkytuje tedy veřejnou službu – a úplata by se měla vracet. Lze analogicky použít princip „zvláštního zřetele hodné situace" (analogie k § 8 odst. 3 věta druhá vyhlášky 71/2005 Sb.). Považujeme za nesprávné si úplatu ponechat v situaci, kdy škola žádnou službu neposkytuje. Úplata se tedy vrací žákům v oboru, kde neprobíhá výuka na dálku. Tato situace zpravidla ve školním řádu (vnitřním předpise) řešena není, jelikož se nyní jedná o běžně nepředvídatelnou situaci.

V Praze dne 29. 4. 2020
Jindřiška Kudrlová, prezidentka AZUŠ ČR
Tomáš Kolafa, výkonný ředitel AZUŠ ČR

__________

Vážení rodiče a žáci ZUŠ Mohelnice,

s velkou radostí oznamujeme, že dne 11. 5. 2020 se ZUŠ konečně může otevřít. Probíhat ale bude pouze individuální výuka (všechny hudební obory), hromadná výuka (hudební nauka, taneční, výtvarný a dramatický obor, sborový zpěv) je zatím z nařízení vlády stále zrušena. O případných změnách Vás budeme informovat.

Výuka bude probíhat za těchto mimořádných opatření:

1. žáci musí mít při pohybu po ZUŠ roušku (nebo jinak zakrytá ústa a nos)

2. ve třídě o nošení roušky rozhoduje učitel

3. při vstupu do budovy bude pro všechny připravena dezinfekce

4. učitelé budou vybaveni ochrannými štíty pro větší bezpečnost žáků

__________

Srdečně vás zveme na nadcházející koncerty našich žáků. 

Koncert školy proběhne 10. 3. v sále ZUŠ od 17:00, koncert nejmenších žáků pak 26. 3. 2020 opět v sále ZUŠ od 17:00 hodin.

__________

ZUŠ OPEN a ZUŠ Mohelnice

Co je to ZUŠ OPEN?

Celostátní happening základních uměleckých škol ve veřejném prostoru.

 • Dny oslav, sdílené radosti a respektu k unikátnímu systému základního uměleckého vzdělávání.
 • Základní umělecké školy představí to nejlepší ze své práce již potřetí ve dnech 31. 5. a 1. 6. 2019.
 • Program pro širokou veřejnost napříč hudebními obory i žánry po celé České republice zdarma.
 • Hudba, tanec, divadlo, výstavy v podání malých umělců v malých i velkých městech.
 • Pestrá paleta unikátních programů s podporou aktivních umělců a kulturních institucí.
 • Prostor pro setkání žáků, pedagogů, rodičů a všech, kteří mají zájem o umění a kultivaci nejmladší generace.

Základní umělecká škola Mohelnice se k této akci připojila 31. 5. 2019
Začátek: 15.00 Kovárna (pekárna Sázava)

__________

18. ročník Národní soutěže v komorní hře na kytaru

HRADECKÉ GUITARREANDO 2019

V pátek 24. května 2019 se ve velkolepém komplexu Základní umělecké školy Střezina v Hradci Králové konala Národní soutěž v komorní hře na kytaru – letos ve formátu „smíšené komorní soubory s kytarou". K účasti na letošním ročníku se přihlásilo 13 hudebních uskupení z celé České republiky. Mohelnickou ZUŠ reprezentovalo již tradičně sourozenecké duo bratrů Jana a Radomíra Kolářových – DUO DVĚ KÁ.

Podmínkou repertoáru bylo zahrát skladby minimálně ze dvou různých stylových období, což kluci naplnili zařazením skladby J.S.Bacha a dvou současných skladeb. Nástrojové obsazení bylo malým organizačním oříškem - na 2 hráče připadly akustická kytara, klasická kytara, pětistrunné banjo, basová kytara a v souladu s pravidly soutěže byl přidán i zpěv.
Porotu multižánrové a vícenástrojové vystoupení kluků zaujalo, zejména pobavila autorská skladba dua – „Pepa" a náročné skloubení moderní baskytary s klasickou kytarou v případě netradičního podání Bachovy skladby „Inwencija a-moll".

V nabité konkurenci dalších duí, trií i jednoho kvarteta získali kluci výborné 2. místo.
Úspěšně tak zakončili nabitou soutěžní sezónu roku 2019, kdy z každé své účasti oba přivezli některé z nejvyšších ocenění. Klobouk dolů a moc gratulujeme !!!

__________

Další zahraniční vítězství pro kytaristy ZUŠ Mohelnice!

Ve dnech 14.-17.5.2019 probíhal na Slovensku v Dolnom Kubíně již 22. ročník mezinárodního hudebního festivalu Ivana Ballu. V rámci tohoto velkého podniku se konaly dvě významné soutěže - "Klavírna Orava" a „Mladí gitaristi".

Po předchozích soutěžních úspěších se do těchto „vzdálených vod" vydali zkusit štěstí i žáci místní Základní umělecké školy – kytaristé Radomír a Jan Kolářovi.

K účasti na letošním ročníku soutěže ve hře na klasickou kytaru Mladí gitaristi se přihlásilo 67 kytaristů ze Slovenska, Polska, České republiky, Běloruska a Španělska. Vzhledem k blízkosti Dolného Kubína k hranicím s Polskem byl podíl polských hráčů opravdu vysoký – zhruba poloviční. Jejich vysoká kvalita a intenzivní příprava jsou pověstné, očekával se proto lítý boj o nejvyšší umístění...

Hrálo se tradičně zpaměti – bez not a celková délka skladeb musela být zhruba 10 – 13 minut. Mohelničáci obstáli skvěle – Radek získal 1. místo a Honza 3. místo, což je v této již v podstatě evropské konkurenci úžasný výsledek.

__________

__________

12. ročník mezinárodní soutěže TALENT AWARDS 2019

TALENT AWARDS je svým formátem jeden z největších evropských soutěžních projektů představující taneční, sportovní a uměleckou scénu. Soutěže se účastní velké množství talentovaných dětí i dospělých, amatérů i profesionálů.

Na letošní ročník TALENT AWARDS přijeli účastníci z Itálie, Německa, Chorvatska, Ruska, Polska, Slovenska a samozřejmě i z České republiky.

Soutěžní předkolo se konalo v březnu na dvou místech ČR – v Praze a ve Frýdku-Místku. V hudebních oborech reprezentovali ZUŠ Mohelnice kytaristé Radomír a Jan Kolářovi. Získali postup do finále a dne 13. dubna 2019 se tak zúčastnili slavnostního galavečera v Praze, v rámci kterého vystoupilo 118 účastníků z celé Evropy. Finálový večer uváděl známý televizní moderátor Martin Vencl a ocenění vítězům předávala prezidentka soutěže Muna Al Muchantafová.

Jako Duo Dvě Ká kluci získali 1. místo v kategorii Free Style za hudební duet se zpěvem vlastní autorské písně „Pepa", kde se doprovázeli na kytaru a basovou kytaru. K tomu přidali také Vítězství v kategorii Hudební nástroje – kytarový duet se skladbou Johanna Sebastiana Bacha – Inwencija A-moll. V rámci slavnostního galavečera si dali tento duet naslepo – s kytarami za hlavou, s čímž sklidili bouřlivý potlesk a aplaus.

__________

Úspěch našich kytaristů na kytarové soutěži
ve slovenských Bojnicích

Mohelničtí kytaristé na Slovensku 2x zlatí !

Ve dnech 12.-13.2.2019 se na Slovensku v malebném městečku Bojnice v hotelu pod známým zámkem konala Celoslovenská kytarová soutěž Bojnice 2019.

Jedná se o soutěž v individuální hře na klasickou kytaru – s mezinárodní účastí, kterou jednou za 2 roky vyhlašuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. K účasti na letošním ročníku se přihlásilo téměr 50 mladých kytaristů z ČR a SR. Mohelnici a místní Základní uměleckou školu reprezentovali Radomír a Jan Kolářovi.

Soutěž probíhá jako dvoukolová, což přináší hráčům i doprovodu jistou nervozitu, jak se první kolo podaří a zda kytarista postoupí do kola druhého, které se konalo následující den. Porotě, v níž zasedli renomovaní pedagogové nejznámějších slovenských hudebních akademií a konzervatoří, se výkony obou našich kytaristů líbily a postoupili tak do 2. kola. Tam také nezaváhali, zahráli s přehledem nejlépe a oba ve své kategorii získali 1. místo, krásné poháry pro vítěze a Radomír Kolář se stal i absolutním vítězem celé dvoukolové soutěže.

Po dvou letech tak na Slovensku obhájili své prvenství z jara roku 2017, kdy tehdy také oba zvítězili a Radek se poprvé stal laureátem soutěže napříč kategoriemi. Skvělý úspěch, moc gratulujeme!!

__________

Zveme vás na vánoční koncert
19. 12. 2018 od 17 hod. v Kulturním domě

Stáhněte si plakátek ve formátu PDF zde

V rámci vánočního koncertu pořádaného Základní uměleckou školou, Mohelnice budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce školy. Záznamy mohou být zveřejněny na webu organizátora akce. ZUŠ Mohelnice nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

IX. ročník mezinárodní kytarové soutěže PRAGuitarra Clásica 2018

Ve dnech 13. – 15. dubna 2018 se v Praze na Gymnáziu a hudební škole Hlavního města Prahy konala mezinárodní kytarová soutěž ve hře na klasickou kytaru PRAGuitarra Clásica 2018. Na letošní ročník této (v kytarových kruzích již věhlasné) soutěže se přihlásilo rekordních 100 účastníků, čímž byla kapacita soutěže naplněna ještě před uplynutím termínu a další přihlášky již nemohly být podávány. Punc mezinárodnosti potvrdila přítomnost hráčů ze slovenských Košic, Ruska či vzdálených německých Brém.

Tohoto klání se zúčastnili i žáci Základní umělecké školy Mohelnice – kytarové třídy p. učitele Miroslava Vituly - Radomír a Jan Kolářovi.

Díky vysokému počtu přihlášených byly všechny soutěžní kategorie nebývale početné. Výsledkem si v této široké konkurenci nemohl mít nikdo předem jistý. Zejména v nejstarší kategorii, ve které hrál i Radek Kolář, byla tak vysoká hráčská úroveň, že v podstatě každý mohl být považován za hotového koncertního mistra.

Po třídenním soutěžním kolotoči jsme tak byli moc rádi, že Honza Kolář do Mohelnice přiváží výborné 2. místo, stejně jako jeho starší bratr Radek Kolář – také 2. místo.

Národní soutěž v komorní hře - Hradecké Guitarreando 2018

      V pátek 18.5.2018 se v Hradci Králové na Základní umělecké škole Střezina konal již 17. ročník národní soutěže v komorní hře na kytaru, kterého se za naši ZUŠ Mohelnice zúčastnilo také sourozenecké Duo 2 Ká – Radomír a Jan Kolářovi z kytarové třídy pana učitele Miroslava Vituly.

     Ke klání v letošním ročníku tohoto kytarového svátku se přihlásilo 26 souborů z celé České republiky, což představovalo 88 soutěžících z 21 ZUŠ. Komorní hra zahrnuje hru na kytaru ve vícečetných souborech – soutěžila dua, tria, kvarteta, sexteto i septeto.

     Původně měly být soutěžní kategorie rozděleny na 1/ dua  a  2/ tria - noneta, k čemuž bohužel nakonec nedošlo. A tak jasně nad méněčetnými tělesy převládla velkolepá atmosféra vícečetných těles, jejichž zvučnost a hlasitost mnoha kytar jistě způsobí v člověku „větší chvění“, než dokáží třeba jen 2 kytary.

     Přesto se kluci Kolářovi nenechali konkurenty zastrašit a předvedli opravdu skvělý výkon. Všechny 4 soutěžní skladby zahráli zkušeně a bezchybně. Porota jim za to udělila 3. místo – mezi duety tak byli vlastně první. Dobrá práce !

 

A zajímavost na závěr: Kytarové soubory patří na Základních uměleckých školách k prestižním záležitostem – viděli jsme, že tato vícečetná tělesa často vedou ředitelé velkých a úspěšných ZUŠ jako svou vrcholnou disciplínu. Tomu také odpovídalo složení poroty – vždyť  všech 5 členů odborné poroty patří k české kytarové špičce a učí na největších hudebních konzervatořích v ČR (Petr Saidl – Konzervatoř Pardubice a HAMU Praha, Ozren Mutak – Konzervatoř Plzeň, Václav Kučera – Konzervatoř Praha, Ondřej Gilig – Janáčkova konzervatoř Ostrava, Petr Vít – Konzervatoř Brno) – tedy kytaroví odborníci na slovo vzatí…

Základní umělecká škola Mohelnice získala ocenění od Olomouckého kraje

Dne 17.10. 2017 v rámci ocenění Talent Olomouckého kraje 2017, získala ZUŠ Mohelnice v uměleckém oboru 1. místo. Olomoucký kraj tímto oceňuje školy našeho kraje, kde v uměleckém oboru byly oceněny 3 školy.  ZUŠ Mohelnice získala 1. místo, a to  za péči o talentované žáky a za podporu nutnou k dosažení jejich významných úspěchů v soutěžích v roce 2017. Tato  pocta není jen  pro ZUŠ, ale také pro město Mohelnice, že se i v silné  konkurenci  velkých olomouckých škol ZUŠ Mohelnice dokázala takto významně prosadit. 

Navíc v rámci akce „Talent Olomouckého kraje 2017“ byli v uměleckém oboru  oceněni 2 žáci ZUŠ Mohelnice – Jan Kolář v II. kategorii druhým místem a Radomír Kolář v I. kategorii, kde získal I. místo. 

Za všechna tato významná ocenění bych ráda poděkovala nejen těmto oceněným žákům, ale i jejich pedagogovi Miroslavu Vitulovi za vynikající pedagogickou činnost.

 

Jana Filipková
ředitelka ZUŠ

Mohelnické mažoretky ZUŠ Mohelnice ve Francii

Mohelnické mažoretky ZUŠ Mohelnice se začátkem června tohoto roku zúčastnily Mezinárodního hudebního festivalu ve Francii. ho hudebníci a tanečníci z celé Evropy. Celý festival za účasti hudebníků a tanečníků z celé Evropy probíhal souběžně v několika městech a vyvrcholil ve městě Estaires v pondělí 5.června na francouzský státní svátek.

Mohelnické mažoretky navštívily Paříž, kde se  prošly se kolem Eiffelovy věže, kterou si vyfotily z Place du Trocadéro, prošly se po Champs-élysées a návštěvu zakončily v Louvru.

Večer je čekal první průvod v malém městečku Juilly poblíž Paříže. Zde nás přivítal hlavní pořadatel celého festivalu a pozval všechny na malý raut.

Další den čekalo mažoretky městečko Le Bizet – Comines, které má tu zvláštnost, že polovina je francouzská a polovina belgická. Středem města prochází státní hranice Francie a Belgie. Zde se mažoretky účastnily průvodu a mnoha vystoupení, která sklidila veliký ohlas. Celou akci sledovali i zástupci tisku a fotografové, kteří si mažoretky fotili po celý průvod.

Závěr celého festivalu byl ve městě Estaires. Zde byl průvod velkolepý. Byly zde soubory z Maďarska, Chorvatska, Holandska, Francie, Belgie a také úžasná černošská skupina. Hlavní dominantou průvodu byly obří loutky a osel, který je jejich znakem. Závěrečné vystoupení bylo před hlavní tribunou, kde soubory předváděly, to nejlepší, ze svého repertoáru a nutno podotknout, se bylo na co dívat. Mohelnické mažoretky si velmi rychle získaly přízeň diváků a sklidily veliký a zasloužený potlesk.

Závěr byl smutný i veselý. Všechny jsme se už těšily domů a při tom nerady opouštěly krásnou atmosféru, kterou nám místní lidé vytvořili.

Na závěr patří poděkování Mohelnickým mažoretkám ZUŠ Mohelnice za výbornou reprezentaci v zahraničí, ředitelce ZUŠ Mohelnice Janě Filipkové, městu Mohelnice a v neposlední řadě všem rodičům, kteří nám pomáhají.

HP

__________

Naši kytaristé v celostátním finále soutěže ZUŠ 3x zlatí !!

Ve dnech 19. – 21.5.2017 se naši žáci Jan a Radomír Kolářovi zúčastnili ústředního kola národní soutěže žáků ZUŠ ve hře na kytaru vyhlášené MŠMT České republiky, které se konalo v Plzni.

V sobotu probíhala soutěž jednotlivců, kde Honza v kategorii do 12 let získal 1. místo a Radek v kategorii do 16 let také 1. místo.

Oba kluci však za Olomoucký kraj postoupili do národního finále i v soutěži kytarových uskupení - jako Duo 2 Ká. V neděli tak absolvovali ještě soutěž kytarových duí v kategorii s věkovým průměrem 14 – 16 let, ve které byli nejmladší. A získali opět 1. místo !

Zakončili tak letošní náročnou soutěžní sezónu, ve které se od ledna do května zúčastnili celkem 7 soutěží a v podstatě z každé dovezli vrcholné umístění. Nyní už je čekají „jen“ letní koncerty, takže jim přejeme hodně spokojených posluchačů.

(LK)

__________

Základní umělecká škola Mohelnice slaví další úspěch.

Dne 4. května 2017 se konala v Poličce celostátní soutěžní přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů, mj. i ve hře na klavír. Soutěž probíhala v koncertním sále Tylova domu, kde si soutěžící mohli zahrát na koncertní klavír značky Petrof.  V  kategorii 11-12 let vystupovalo 35 dětí, proto považujeme za úspěch, že žák Daniel Palla ze Základní umělecké školy v Mohelnici získal v tak silné konkurenci bronzové pásmo. Tímto mu gratulujeme a přeje mnoho dalších úspěchů!Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na kytaru:

Miroslav Vitula získal ocenění „nejúspěšnější pedagog krajského kola“

     V úterý 11. dubna 2017 se v nově zrekonstruované a prostorné budově Základní umělecké školy v Zábřehu konalo krajské kolo Národní soutěže žáků ZUŠ vyhlášené MŠMT ČR ve hře na kytaru. Tohoto krajského kola se celkově zúčastnilo 29 jednotlivců a 8 kytarových uskupení.

     Mohelnickou ZUŠ reprezentovali žáci, kteří postoupili s 1. cenou z březnového okresního kola – Radomír Kolář, Jan Kolář, Vít Štaigl. Kluci Kolářovi ještě soutěžili v komorní hře jako Duo 2 Ká.

      Bez nadsázky lze říci, že ZUŠ Mohelnice byla nejúspěšnější ze všech ZUŠ Olomouckého kraje, protože všichni tři naši zástupci i v krajském kole svou kategorii vyhráli a získali postup do ústředního kola.

     Sourozenecké Duo 2 Ká získalo také 1. cenu a dokonce i postup do ústředního kola – ten podle pravidel soutěže získává pouze 1 soubor ze všech uskupení a to napříč věkovými i početními kategoriemi. Takže rovněž skvělý výsledek. No a navíc byl ještě Radomír Kolář vyhodnocen absolutním vítězem krajského kola.

     Tohoto úspěchu mohelnických dětí si všimla i porota a jejich učiteli hry na kytaru panu Miroslavu Vitulovi udělila zvláštní ocenění – nejúspěšnější pedagog krajského kola.

Zde naleznete odkaz na obdržené diplomy:

Radomír Kolář 1. cena - Krajské kolo

Jan Kolář 1. cena - Krajské kolo

Duo 2 Ka 1. Cena - Krajské kolo

Absolutní vítěz - Krajske kolo

 

Všem moc gratulujeme !!!


Mohelničtí vyhráli celoslovenskou kytarovou soutěž

Ve dnech 23. - 24. března 2017 se na Slovensku v lázeňském městečku Bojnice (okres Prievidza) konala „Celoslovenská gitarová súťaž Bojnice 2017“, které se mohli účastnit i mladí kytaristé ze zahraničí. Soutěž vyhlašuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a je tak obdobou naší národní soutěže žáků základních uměleckých škol vyhlašované českým MŠMT. Mezi 62 účastníky byli i zástupci z České republiky – tradičně ze ZUŠ Zruč nad Sázavou a premiérově také ze ZUŠ Mohelnice.

Protože kytaristé mají letos u nás také svou celonárodní soutěž, vyrazili tedy zástupci ZUŠ Mohelnice Jan a Radomír Kolářovi „na zkušenou“ k našim východním sousedům…

Na Slovensku má kytarové klání trochu jiný koncept i způsob vyhodnocení. Nejmladší kategorie jsou jednokolové. Od II. kategorie výše je soutěž koncipována jako dvoukolová. První kolo tak oba kluci úspěšně absolvovali ve čtvrtek, druhé soutěžní vystoupení je čekalo den následující. Své přihlášené skladby zahráli oba dny skvěle a tak napjatě očekávali páteční podvečerní vyhodnocení.

Ve slovenské soutěži jsou kytaristé hodnoceni tak, že všichni, kterým se soutěž „podaří“, jsou oceněni „zlatým pásmem“. Ti, kterým se soutěž „až tak nepodaří“, jsou ohodnoceni „stříbrným pásmem“. V tom Radek ani Honza jmenováni nebyli - ano, skončili tedy ve zlatém pásmu. Ale tím radost nekončila, Honza ve své II. kategorii získal skvělé 1. místo, společně s jednou slovenskou slečnou – a to protože měli oba úplně stejný počet bodů.

Radek pak ve IV. kategorii získal také 1. místo a dokonce byl za svůj opravdu jedinečný výkon porotou vyhodnocen laureátem soutěže. Jako laureát soutěže obdržel cenu od Hudobné a umelecké akademie Jána Albrechta, která jej mj. pozvala k vystoupení na úvodním koncertě 9. ročníku Mezinárodních interpretačních dní klasické kytarové hry v Banskej Štiavnici.

Je to skutečně veliký úspěch, vždyť málokdo by čekal, že na celoslovenské kytarové soutěži budou porotci ochotni udělit mety nejvyšší „návštěvníkům z Čech“. Kluci si to opravdu zasloužili a jejich letitá píle a trénink nyní přinesly své ovoce. Jistě je to pro ně krásný zážitek a příjemná vzpomínka na chvíle strávené v malebném městečku Bojnice.

Děkujeme pedagogům, kteří se podíleli na přípravě kluků na soutěže, ZUŠ i Městu Mohelnice, které díky dotačnímu programu umožňuje nadaným dětem účastnit se těchto vrcholných soutěží.

(L.K.)


Zveme na čtvrtý koncert letošního školního roku

Praguitarra Clássica – velký úspěch mohelnických kytaristů

Ve dnech 2. – 4. března 2017 se v koncertním sále Gymnázia a Hudební školy hlavního města Prahy konal již VIII. ročník prestižní soutěže ve hře na kytaru PRAGuitarra Clássica.

O rostoucím věhlasu soutěže svědčí i vzrůstající počet soutěžících, kdy šestého ročníku se zúčastnilo zhruba 60 hráčů, sedmého cca 70 a tohoto osmého již na 80 nadaných kytaristů - tradičně nejen z České republiky, ale i z Ruska, Polska, Slovenska a Lucemburska.

Po loňských úspěších si tuto událost opět nenechali ujít ani místní šikovní kytaristé - zástupci ZUŠ Mohelnice – Radomír a Jan Kolářovi.

Páteční klání patřilo 20 zástupcům II. kategorie, mezi nimiž byl i mladší z bratrů Kolářových – Honza. Své čtyři soutěžní skladby zahrál skvěle a porota mu za povedený výkon udělila I. cenu. Také byl pozván k vystoupení na sobotním podvečerním Koncertu vítězů, který veřejnosti představuje všechny hráče umístěné na 1. místech. 

Plni napětí jsme v sobotu dorazili do koncertního sálu na soutěž IV. kategorie, v níž mezi 14 přihlášenými vystupoval náš druhý mohelnický zástupce – Radek Kolář. Jeho hráčský výkon byl vynikající, hodný i vítězství, avšak porota mu udělila „jen“ II. cenu. To je v rámci této špičky vlastně skvělý výsledek. A navrch ještě získal cenu poroty za mimořádné provedení skladby I. Albénize „Asturias“.

Pro malou mohelnickou ZUŠ je to jistě historický úspěch. Vždyť oba kluci byli ve svých kategoriích těmi mladšími – každá kategorie totiž zahrnovala 2 ročníky narození. Prosadili se tedy mezi i o rok staršími hráči a Radek i mezi studenty 1. a 2. ročníků prestižních hudebních škol a konzervatoří. S tím je spojena velká dřina a píle, kterou představuje každodenní trénink.

Slovy předsedy poroty – profesora Štěpána Raka: „A to je v dnešní době, kdy děti nic nebaví a drtivá většina tráví volný čas jen u počítačů, výjimečné a patří jim za to obdiv. Vždyť kdo v budoucnu bude schopen přinést trochu povznesení pro naše unavené duše, než tito mladí nadaní umělci… Byla radost Vám porotcovat.“
(L.K.)

Okresní kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na klavír

Dne 22.2.2017 se v ZUŠ Mohelnice konalo okresní kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na klavír. Celkem soutěžilo 32 žáků ze ZUŠ z Mohelnice, Šumperku, Zábřehu a Loštic.

Naši školu reprezentovali 4 žáci. Nejmladší soutěžící byla Simona Pallová, která získala 2. místo. Zástupce I. kategorie byl David Till, který získal 1. místo s postupem do krajského kola, které se koná v Uničově. Další soutěžící byl Ondřej Bravenec, který v III. kategorii získal 3. místo. Poslední žákyní, která se účastnila soutěže byla Tereza Nosková, která soutěžila za VI. kategorii a získala 3. místo.

Všem soutěžícím žákům děkuji za reprezentaci školy a poděkování také patří vyučujícím, kteří žáky na soutěž připravili. Byli to Olga Pallová, MgA. Petr Vacek a Mgr. Jan Podkalský. Velké poděkování patří i Olomouckému kraji, který věnoval soutěžícím žákům do soutěže ceny. 

David Till ze třídy p. uč. Mgr. Jana Podskalského získal 1. místo s postupem do krajského kola

Z leva Simona Pallová získala 2. místo ze třídy BcA. Petra Vacka a Ondřej Bravenec získal 3. místo ze třídy p. uč. Olgy Pallové.

Jana Filipková
Ředitelka ZUŠ Mohelnice

Zveme na čtvrtý koncert letošního školního roku

Zveme na třetí koncert letošního školního roku

 
__________

Video z vánočního koncertu ZUŠ Mohelnice

__________

___

___

___

 

___

Mohelnický talent - fotogalerie

Základní umělecká škola, Mohelnice, Náměstí Svobody 15, 789 85 Mohelnice / tel.: ředitelka 583 430 179, kancelář 583 430 694