Menu Zavřeno

Vánoční koncert

Úterý 19. prosince patřilo v ZUŠ tradičnímu vánočnímu koncertu. Na programu bylo sedmnáct čísel a zapojeno do něj bylo mnoho žáků i učitelů.

Průvodní slovo koncertu náleželo opět moderátorům z literárně dramatického oboru pod vedením Ladislavy Jančíkové. Ti se svého úkolu zhostili skvěle a se svou pedagožkou si střihli i scénku na téma vánoční tradice. Vystoupil také taneční obor – ten reprezentovaly nejmladší tanečnice se svými lidovými tanci, starší žákyně s velmi úspěšnou choreografií Thousand years a trio nejzkušenějších tanečnic navštěvujících druhý cyklus studia se svou vlastní choreografií na oblíbenou skladbu Take Me to Church. Posluchači mohli slyšet známé vánoční písně a melodie v různých nástrojových seskupeních. Zazpívali i žáčci přípravného studia hudební nauky, ale také žáci pěveckého oddělení, kteří si připravili moravské koledy v úpravě Jiřího Pavlicy s klavírem a zobcovými flétnami, známou skladbu Christmas Star Johna Williamse s doprovodem příčné flétny a oblíbené Vánoce na míru s klavírem a bicím souborem doplněným kytarami! Ježkova kapela koncert otevírala skvělým provedením oblíbené velšské koledy Deck the Hall with Boughts of Jolly, během večera ale zazněla například i oblíbená Alžbětínská serenáda v podání houslí a klavíru či Tichá noc, svatá noc v podání bicího souboru, klavíru, kytar a zpěvu. Blýskli se ale i flétnisté, stejně jako klavíristé naší školy – ať už čtyřruční hrou či v duu s akordeonem.

Vánoční atmosféra zavládla v naplněném sále už s prvními tóny a držela se po celou dobu krásného koncertu.

Děkujeme za přízeň a těšíme se na Vás na dalších koncertech a akcích školy v novém roce!