Klub rodičů a sponzorů při ZUŠ Mohelnice (KRAS)

Funkce a cíle KRASu

  • Úzká spolupráce s rodiči žáků směřující k jejich zapojení se do problematiky školy
  • Zajištění komunikace rodičů žáků ZUŠ a pedagogů ZUŠ
  • Podpora spolupráce rodičů, učitelů a zaměstnanců školy ve snaze docílit co nejlepší vzdělávací podmínky žáků ZUŠ
  • Správa fondu příspěvků KRAS, distribuce finančních prostředků a kontrola jejich využití
  • Spolupráce se školou, městem a státní správou při hledání nových finančních zdrojů a grantů na jednotlivé aktivity ZUŠ
  • Zajištění sponzorských zdrojů (finančních i materiálních), potřebných pro jednotlivé akce ZUŠ

Stanovy KRASu

KRAS se řídí ve své činnosti Stanovami Unie sdružení rodičů.

Fond KRASu

Zdroje tvorby fondu KRASu

  • Příspěvek rodičů
  • Výběr dobrovolného vstupného z akcí konaných při ZUŠ
  • Sponzorské příspěvky finančního i materiálního charakteru, získané projekty

Základní umělecká škola, Mohelnice, Náměstí Svobody 15, 789 85 Mohelnice / tel.: ředitelka 583 430 179, kancelář 583 430 694