Dětský pěvecký sbor Sluníčka

sbormistryně Zdeňka Jásenská

Sluníčka jsou přípravná oddělení DPS Arietta, Sluníčka mladší navštěvují děti z MŠ a 1. tříd ZŠ, Sluníčka starší navštěvují děti 2. a 3. tříd ZŠ a jsou líhní šikovných dětí do hlavního sboru. Zkouší již jako ti velcí dvakrát týdně a kromě základů pěvecké výchovy se učí především soustředění a cílevědomému nácviku.

Ve Sluníčkách se dětí naučí hodně nových písniček, které pak předvádějí svým nejbližším a mohelnické veřejnosti na koncertech. Vystupují na důležitých koncertech Arietty (výroční koncerty, koncert Pomozte dětem), ale také připravují svá malá vystoupení na nejrůznější akce v Mohelnici a okolí (vánoční programy pro město, pro obyvatele penzionu a domova důchodců, programy ke dni matek apod.) Sluníčka pravidelně zpívají na okresní přehlídce Zlatá Lyra v Šumperku.

Základní umělecká škola, Mohelnice, Náměstí Svobody 15, 789 85 Mohelnice / tel.: ředitelka 583 430 179, kancelář 583 430 694