ROZVRH HODIN

 

HUDEBNÍ NAUKA 2020/21

Pondělí

1B. roč.        13:05 – 13:50  

2B. roč.        14:00 – 14:45  

3B. roč.        14:55 – 15:40

6. roč.          15:50 – 16:35

 

Úterý

3A. roč.        14:35 – 15:20

4A. roč.        15:30 – 16:15

7. roč.          16:25 – 17:10

 

Středa

PS                13:05 – 13:50

1A. roč.        14:00 – 14:45  

2A. roč.        14:55 – 15:40

5A. roč.        15:50 – 16:30  

 

Čtvrtek

4B. roč.        14:00 – 14:45

5B. roč.        14:55 – 15:40  

Výuka bude probíhat pouze na třídě č. 1 (v přízemí).

Vyučující všech skupin bude Bc. Marcela Chaloupková, DiS.

Telefon: 602 755 761

E-mail: chaloupkova@spk.cz

UPOZORNĚNÍ!!!

  • Všichni studenti, kteří nemohou chodit pravidelně do hodin hudební nauky, se dostaví k napsání závěrečného testu.
  • Test je možné napsat ve dnech 3. 6. 2019 - 14. 6. 2019 v daných časech:

Pondělí: 13:05 – 17:20
Úterý: 13:15 – 17:20
Středa: 13:05 – 18:15
Čtvrtek: 14:00 – 17:15
Pátek: 13:15 – 15:30

  • Na žádosti o pozdější termín nebude brán zřetel!
  • V případě dotazů se obracejte na Marcelu Chaloupkovou (tel.: 602 755 761; e-mail: Marcela.Chaloupkova@seznam.cz).
  • Nenapsání testu může být důvodem k ukončení studia na ZUŠ.

V Mohelnici 1. 5. 2019
Jana Filipková, ředitelka ZUŠ

__________

ROZVRH HODIN HUDEBNÍ NAUKY 2019/20

Pondělí
1B. roč. 13:05 – 13:50
2B. roč. 14:00 – 14:45
3B. roč. 14:55 – 15:40
6. roč. 15:50 – 16:35

Úterý
3A. roč. 14:30 – 15:15
4A. roč. 15:25 – 16:10
7. roč. 16:20 – 17:05

Středa
PS 13:05 – 13:50
1A. roč. 14:00 – 14:45
2A. roč. 14:55 – 15:40

Čtvrtek
4B. roč. 14:00 – 14:45
5. roč. 14:55 – 15:40

Vyučující všech skupin bude Bc. Marcela Chaloupková, DiS.
Telefon: 602755761
e-mail: Marcela.Chaloupkova@seznam.cz

__________

INFORMACE K VÝUCE HUDEBNÍ NAUKY – ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

1. Hudební nauka tvoří nedílnou součást studia hry na hudební nástroj na ZUŠ, takže je povinná pro všechny. Výjimky nejsou přípustné.

2. Studium hudební nauky probíhá formou skupinové výuky 1x týdně jednu vyučovací hodinu (45 minut).

3. Při první hodině nauky žák v přípravné hudební nauce obdrží zdarma pracovní sešit, který si je povinen nosit každou hodinu s sebou.

4. Při prvních týdnech výuky si žák od prvního ročníku nauky musí zakoupit pracovní sešit (u vyučující – Marcely Chaloupkové) Tento sešit si musí žáci nosit každou hodinu s sebou.

5. Nepřítomnost žáka v hodině nauky je rodič povinen omlouvat přímo u učitele
Kontakt: Všechny ročníky včetně PS (přípravné studium): Marcela Chaloupková – mob. 602 755 761, marcela.chaloupkova@seznam.cz.

6. V případě dlouhodobé absence žáka v nauce obdrží rodič od učitele hudebního nástroje upomínku.

7. Pokud i po upomínce žák absentuje v hodinách nauky, je povinen na konci pololetí či na konci roku být přezkoušen z látky HN, a to před komisí, která se bude skládat z učitele HN, učitele příslušného nástroje a ředitelky školy.

8. Pokud žák před komisí neuspěje či pokud jeho absence bude nadále trvat, má škola právo odmítnout žáka v dalším školním roce ke studiu v ZUŠ.

V Mohelnici 18. 6. 2019

Jana Filipková
ředitelka ZUŠ

__________

Ke stažení:

Hudební nauka - pravidla (soubor PDF)

Hudební nauka - rozvrh hodin pro šk. rok 2019/2020 (soubor PDF)

Základní umělecká škola, Mohelnice, Náměstí Svobody 15, 789 85 Mohelnice / tel.: ředitelka 583 430 179, kancelář 583 430 694