Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Od 4. června do 8. června 2018 budou v ZUŠ v Mohelnici  probíhat přijímací talentové zkoušky do hudebního, tanečního, výtvarného a literárně – dramatického oboru, vždy od 13.00 do 17.00 v ředitelně školy.

Kritéria přijímacího řízení

Přijetí ke studiu

Předpokladem k přijetí je prokázání talentu absolvováním talentové zkoušky ve zvoleném oboru. Po úspěšně vykonané talentové zkoušce, v případě zájmu o studium je třeba odevzdat řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku.

Talentová zkouška

  • V hudebním oboru se talentová zkouška skládá ze zjišťování předpokladů žáka (intonace, rytmické cítění, rozlišení vlastností tónů, zpěv).

  • Podmínkou přijetí ve výtvarném oboru jsou tvůrčí schopnosti žáka, zájem o výtvarné techniky a výtvarné umění vůbec( přinést sebou domácí práci).

  • V tanečním oboru se zkoumá taneční nadání dětí (rytmické předpoklady, smysl pro krásu tance atd.).

  • Zájemci o literárně dramatický obor musí prokázat předpoklady a schopnost k tvořivým dramatickým činnostem (pohybovým, mluvním, přednesovým, slovesným).

Jana Filipková

Ředitelka ZUŠ Mohelnice

Základní umělecká škola, Mohelnice, Náměstí Svobody 15, 789 85 Mohelnice / tel.: ředitelka 583 430 179, kancelář 583 430 694