Menu Zavřeno

Děkujeme všem za úspěšnou akci ZUŠ OPEN

Základní umělecká škola (ZUŠ) Mohelnice se nedávno zhostila akce ZUŠ OPEN, která se stala významným kulturním a uměleckým setkáním ve městě. Akci zahájila s elegancí a nadšením ředitelka ZUŠ Mohelnice, která přivítala všechny hosty a účastníky. Mezi hosty byly významné osobnosti, jako hejtman Olomouckého kraje, místostarostka města Mohelnice, ředitel Forvia Hella Mohelnice a radní Olomouckého kraje  za životní prostředí.

V rámci tiskové zprávy bychom rádi poděkovali nejen hostům akce, ale také všem pedagogům za jejich trpělivou a oddanou práci při přípravě žáků na jejich vystoupení. Jejich nasazení a obětavost byla klíčová pro úspěch celé akce.

ZUŠ Mohelnice si také váží podpory a spolupráce s městem Mohelnice, které finančně přispělo k realizaci této akce. Díky takové podpoře mohla škola uspořádat tak kvalitní a inspirativní akci pro veřejnost.

Zvláštní uznání patří také moderátorům Sandře a Richardu Pogodovým, kteří s šarmem a profesionálním přístupem provázeli celou akci ZUŠ OPEN. Jejich práce přispěla k plynulému průběhu akce a k pozitivní atmosféře, která provázela celé odpoledne.

Základní umělecká škola Mohelnice se specializuje na vzdělávání a rozvoj talentů mladých lidí v oblasti umění a kultury. Její aktivity nejsou zaměřeny pouze na výuku hudby, tance, výtvarného a dramatického umění, ale také na rozvoj osobnosti a tvůrčího myšlení.

Akce ZUŠ OPEN se stala důležitým kulturním a společenským příspěvkem v městě Mohelnice a okolí. Základní umělecká škola Mohelnice se těší na další spolupráci s veřejností a na další inspirativní akce pro své žáky i veřejnost.