Hudební nauka

Zahájení výuky hudební nauky

Vážení rodiče,

výuka hudební nauky bude zahájena v týdnu od 11. září.

V těchto prvních vyučovacích hodinách si žáci zakoupí nové pracovní sešity. Jednotná cena pro všechny ročníky je 80 Kč.

Zároveň chceme upozornit rodiče, že jsou dle Školního řádu povinni své děti omlouvat z výuky hudební nauky vyučujícímu tohoto předmětu.

___

Pomůcky do hudební nauky (1.-4. ročník)

  • Nově zakoupený pracovní sešit (žáci si zakoupí v 1. hodině v týdnu od 11. září)
  • Pracovní sešit z minulého roku (2.-4. ročník)
  • Sešit A4 (na lepení materiálů, nejlépe s notovou osnovou, ale není nutné)
  • Psací potřeby – pero, tužka, guma, pastelky
  • Lepidlo

___

Rozvrh hodin pro školní rok 2023/2024

Žáci budou od školního roku 2023/2024 automaticky zařazeni do skupin dle zařazení ve školním roce 2022/2023.

Příklad: V roce 2022/2023 navštěvovali skupinu 1A, v roce 2023/2024 budou navštěvovat skupinu 2A.

Žáci, postupující z přípravného stupně do 1. ročníku nebo žáci, nastupující přímo do 1. ročníku, se přijdou domluvit za vyučující p. Plavnickou.

Nově příchozí žáci, kteří jsou zařazeni do vyššího ročníku, taktéž.

Pondělí – p. uč. Jana Plavnická

1A. roč.        13:40 – 14:25
2A. roč.        14:40 – 15:25
3A. roč.        15:40 – 16:25
4A. roč.        16:40 – 17:25

Úterý

PS                 15:15 – 16:00 – p. uč. Lucie Valtrová
5A. roč.         16:10 – 16:55 – p. uč. Lucie Valtrová

Středa – p. uč. Jana Plavnická

1B. roč.         13:40 – 14:25
2B. roč.         14:40 – 15:25
3B. roč.         15:40 – 16:25
4B. roč.         16:40 – 17:25

Čtvrtek – p. uč. Lucie Valtrová

5B. roč.         15:15 – 16:00
6. roč.           16:10 – 16:55
7. roč.           17:00 – 17:45

Kontakt

p. uč. Jana Plavnická – e-mail: plavnicka@spk.cz, případně tel. (pouze sms): 733 708 724
p. uč. Lucie Valtrová – e-mail: valtrova@spk.cz

______

Pravidla pro studium hudební nauky 2023/24

Předmět Hudební nauka je nedílnou součástí studia hudebního oboru ZUŠ v I. cyklu a v přípravném studiu. Studium hudební nauky probíhá formou skupinové výuky jednou týdně jednu vyučovací hodinu (45 minut).

Žáci navštěvující výuku HN

1) Na začátku školního roku se nahlásí učiteli HN a zakoupí si pracovní sešit.

2) Do výuky chodí připraveni a vybaveni pomůckami dle požadavků učitele.

3) O způsobu hodnocení jejich práce rozhoduje učitel HN (hodnotí aktivitu ve výuce, snahu, případně volí písemné či ústní přezkoušení).

4) Nemůže-li se žák zůčastnit výuky, rodič je povinen jej řádně omluvit.

5) Při vysokém počtu neomluvených hodin (50%) nebude žák klasifikován.

6) Klasifikace a docházka v HN se ve školním roce uzavírají:

- I. pololetí: polovina ledna

- II. pololetí: polovina června

Žáci s individuálním studijním plánem

1) Na začátku školního roku se nahlásí učiteli HN a zakoupí si pracovní sešit (do konce září).

2) Na konci každého pololetí budou přezkoušeni u učitele HN dle zadaných termínů.

3) Učitel HN zveřejní látku a obsah zkoušky a potřebné pomůcky ke zkoušce na webu školy a na nástěnce ve vestibulu:

- pro I. pololetí do 31. 10.

- pro II. pololetí do 31. 3.

4) Žák látku nastuduje samostatně z pracovního sešitu a dalších zdrojů (internet, knihovna atd.), o pomoc s vysvětlením může požádat učitele nástroje/zpěvu).

5) Termíny k přezkoušení sdělí žákům také učitelé nástroje/zpěvu, kteří zapíší, kdy se žák dostaví k přezkoušení, do připraveného tiskopisu. Žák se ke zkoušce dostaví včas, řádně připraven a s materiálem, který si vyžádal učitel HN (notový papír, psací potřeby, pracovní sešit případně noty aj).

6) Přezkoušení bude formou písemného testu.

- I. pololetí: Přesné termíny budou zveřejněny na webu školy a na nástěnce ve vestibulu
v prosinci a přezkoušení proběhne v prvním týdnu v lednu daného roku.

- II. pololetí: Přesné termíny budou zveřejněny na webu školy a na nástěnce ve vestibulu
v květnu a přezkoušení proběhne v prvním týdnu v červnu daného roku.

7) Je nutno podat písemnou žádost (není předepsaný tiskopis – volnou formou) o individuální studijní plán učiteli HN a svoji žádost řádně zdůvodnit.

8) INDIVIDUÁLNÍ STUDIJNÍ PLÁN JE POVOLEN POUZE ŽÁKŮM S VÁŽNÝMI DŮVODY:

- Žák dojíždí a má nevyhovující dopravní spojení (nutno doložit).

- Žákovi se kryjí termíny řádné výuky HN s výukou na ZŠ (SŠ), případně s jinou výukou v ZUŠ či se sportovním nebo jiným kroužkem a jiné (nutno doložit).

Základní umělecká škola, Mohelnice, Náměstí Svobody 15, 789 85 Mohelnice / tel.: ředitelka 583 430 179, kancelář 583 430 694