Oficiální informace

Oficiální název školy:

Základní umělecká škola, Mohelnice, Náměstí Svobody 15

Adresa školy:

Náměstí Svobody 15

Právní forma:

příspěvková organizace

Zřizovatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČO:

00851451

Ředitelka školy:

Jana Filipková

Telefon:

ředitelka: +420 583 430 179

kancelář školy: +420 583 430 694 

Elektronická pošta:

podatelna:

ředitelka:

Detašované pracoviště:

Rohle 154, telefon: +420 583 254 019

__________

Školní vzdělávací program

Text ŠVP ZUŠ Mohelnice v tištěné podobě je k dispozici v kanceláři školy.
Text ŠVP ZUŠ Mohelnice ve formátu *.pdf ke stažení zde.

Základní umělecká škola, Mohelnice, Náměstí Svobody 15, 789 85 Mohelnice / tel.: ředitelka 583 430 179, kancelář 583 430 694